Uitgangspunten

Verantwoorden makkelijk maken

We geloven dat verantwoording in het onderwijs makkelijker kan. Eenvoudig alle informatie aanleveren zonder fouten en gedoe, zodat er meer tijd en geld is voor het onderwijs zelf. Betrouwbare informatie leveren, waar iedereen op kan bouwen en vertrouwen. Als gezamenlijke taak, met verantwoordelijkheden die passen bij alle partijen in de keten: van basisschool tot en met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Perspectief

De samenleving wordt complexer en de behoefte aan informatie neemt toe. Zowel de maatschappij als de politiek willen steeds nauwkeuriger weten hoe besturen beleid uitvoeren en hoe ze het geld van de overheid besteden. Besturen willen graag laten zien hoe zij dat doen. Dit stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en kwaliteit van de informatie die besturen verstrekken. Het gaat om veel gegevens en het proces van aanleveren is complex. Besturen moeten er dubbel werk voor doen en dat maakt het foutgevoelig. Daardoor is het noodzakelijk om het verantwoordingsproces makkelijker en meer van deze tijd te maken.

Samen

We kiezen ervoor om de vernieuwing van het verantwoordingsproces samen te doen: met álle belanghebbenden. Door deze samenwerking kunnen we eenvoudiger inzicht bieden in de besteding van publieke gelden en zo het onderwijs verbeteren. Die inzichten zijn voor iedereen belangrijk en iedereen moet erover kunnen meepraten. Het onderwijs is immers van ons allemaal.

Digitaal in 1 keer

We willen naar een complete verantwoording van het jaarverslag, in 1 keer, via 1 digitaal kanaal, op een correcte manier in digitale en eenvoudige vorm. Dit betekent: zonder papier of overtypen, en toepasbaar en toegankelijk voor alle betrokkenen.

Structurele community

Met alle partijen in de keten creëren we een structurele community en zorgen we voor draagvlak en betrokkenheid. De partijen zien elkaar als partners: iedereen denkt en doet mee. De partners vertrouwen elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor een goede verantwoording. Dit maken we waar door elkaar regelmatig te ontmoeten, heldere afspraken te maken en ons gedachtegoed uit te dragen binnen de hele onderwijssector. We brengen rust in het verantwoordingssysteem.