Het STAP scholingsregister Zorg dat u erin staat

Vanaf januari 2022 kunnen werkenden en niet-werkenden gebruik maken van het STAP-budget. Zij kunnen via UWV budget aanvragen voor het volgen van een scholingsactiviteit. Deze scholingsactiviteit moet geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister. Ook EVC-procedures vallen onder scholingsactiviteiten.

In plaats van aftrek studiekosten

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Het nieuwe STAP-budget stimuleert mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en loopbaan. Het STAP-budget vervangt de huidige aftrek voor studiekosten.

Toelating tot het scholingsregister

 • Een scholingsactiviteit kan pas in het STAP-scholingsregister worden geregistreerd, als de opleider of EVC-aanbieder is opgenomen in het register. Hiervoor heeft hij 1 van deze 5 erkenningen nodig:

  • De opleider is erkend door het ministerie van OCW.
  • De opleider beschikt over het NRTO-keurmerk.
  • De opleider biedt opleidingen aan die leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie.
  • De EVC-aanbieder is erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC.
  • De opleider is erkend door een sector- of brancheorganisatie.

  Hebt u 1 van deze erkenningen? Dan registreert de erkennende organisatie u in het STAP-scholingsregister als opleider of EVC-aanbieder. De erkennende organisatie registreert uw organisatienaam (zoals die in het Handelsregister staat), uw KvK-nummer en de erkenning.

Gegevens aanvullen

 • Heeft uw erkennende organisatie uw organisatie in het STAP-scholingsregister geregistreerd? Dan kunt u uw gegevens aanvullen en uw scholingsactiviteiten registreren. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Gegevens over de opleider of EVC-aanbieder, bijvoorbeeld de naam die u hanteert in communicatie en de contactgegevens
  • Gegevens over de opleiding, bijvoorbeeld de naam van de opleiding, de studielast en het niveau
  • Gegevens over de scholingsactiviteit, bijvoorbeeld de locatie, de startdatum en de prijs.

  In de Gegevensset STAP-scholingsregister vindt u een overzicht van alle gegevens die u moet registreren. Pas als deze gegevens volledig zijn, kan de burger STAP-budget aanvragen voor de scholingsactiviteit.

  Gegevensset STAP-scholingsregister

Scholingsactiviteiten registreren

Er zijn 3 manieren om de gevraagde gegevens in het scholingsregister vast te leggen:

 • 1. Geautomatiseerde koppeling

  Er wordt nog een Programma van Eisen opgesteld voor de geautomatiseerde koppeling tussen uw administratiepakket en het scholingsregister. Zodra het PvE beschikbaar is, vindt u het hier. Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met implementatie-bron@duo.nl.

 • 2. EDU-DEX

  Veel opleiders en enkele EVC-aanbieders stellen nu al hun opleidingsaanbod beschikbaar via EDU-DEX. EDU-DEX breidt daarom de gegevensset uit met de voor STAP benodigde gegevens. EDU-DEX en DUO zorgen er daarna voor dat EDU-DEX wordt aangesloten op het scholingsregister.

  Naar EDU-DEX
 • 3. RIO-Portaal

  Vult u het scholingsregister via het RIO-portaal? U registreert dan handmatig de gegevens in het scholingsregister. Vanaf 1 oktober 2021 vindt u hier de link naar het RIO-portaal

Informatie per sector

Uw scholingsactiviteiten registreren werkt voor elke sector net even anders. Kies onder welke categorie uw instelling valt.

Bekostigde mbo-instelling met OCW-erkenning

Als bekostigde mbo-instelling hebt u al een aantal gegevens in RIO geregistreerd die voor STAP van belang zijn. Bijvoorbeeld de onderwijsaanbieders, de onderwijslocaties en in een aantal gevallen de aangeboden opleidingen.

Ontbrekende gegevens

Mbo-instellingen kunnen niet alleen hun reguliere opleidingen (alleen deeltijd BOL en BBL) registreren voor het STAP-budget, maar ook onderdelen van opleidingen (keuzedelen en certificaten) en eigen cursussen (contractonderwijs). Deze onderdelen en cursussen waren geen onderdeel van de registratie in RIO maar kunnen vanaf oktober wel worden geregistreerd voor STAP. Verder moet u als mbo-instelling een aantal nieuwe gegevens registreren, zoals de prijs. Ook moet u aangeven welke opleidingen opgenomen moeten worden in het scholingsregister.

Uitbreiden koppeling tussen SIS en RIO

De MBO Raad, saMBO-ICT en DUO hebben de werkgroep RIO STAP mbo opgericht, waaraan ook een aantal mbo-instellingen en de SIS-leveranciers deelnemen. In deze werkgroep worden afspraken gemaakt over het uitbreiden van de huidige koppeling tussen het SIS en RIO. Zodat u via deze route ook de aanvullende STAP-gegevens in het scholingsregister kunt registreren.

Gegevens aanvullen via SIS-pakket

Wilt u uw gegevens aanvullen via uw SIS-pakket (Student Informatie Systeem)? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Gegevens aanvullen via RIO-portaal

Binnen uw organisatie heeft de beheerder al toegang tot Mijn DUO. Hebt u de RIO-gegevens ook handmatig opgevoerd via het RIO portaal, dan kunt u vanaf oktober 2021 direct  aan de slag. Hebt u dit niet handmatig gedaan? Dan kan de beheerder van Mijn DUO het bestuursnummer en de rollen ‘RIO beheerder Algemeen’ en ‘Beheerder RIO selfservice’ laten toevoegen aan zijn profiel met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk (beheerder):

 1. Vul bij vraag 2 uw bestuursnummer in (5 cijfers).
 2. Kies bij vraag 3 de optie ‘Anders’ en vul in ‘Beheerder RIO Algemeen’ en ‘RIO beheerder selfservice’.
 3. Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.


Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf september 2021 in de kennisbank RIO.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u ook vanaf september 2021 in de kennisbank RIO.

Niet-bekostigde mbo-instellingen met OCW-erkenning

Als niet-bekostigde mbo-instelling hebt u al een aantal gegevens in RIO geregistreerd die voor STAP van belang zijn. Bijvoorbeeld de onderwijsaanbieders, de onderwijslocaties en in een aantal gevallen de aangeboden opleidingen.

Ontbrekende gegevens

Mbo-instellingen kunnen niet alleen hun reguliere opleidingen registreren voor het STAP-budget, maar ook onderdelen van opleidingen (keuzedelen en certificaten) en eigen cursussen (contractonderwijs). Deze onderdelen en cursussen waren geen onderdeel van de registratie in RIO maar kunnen vanaf oktober wel worden geregistreerd voor STAP. Verder moet u als mbo-instelling een aantal nieuwe gegevens registreren, zoals de prijs. Ook moet u aangeven welke opleidingen opgenomen moeten worden in het scholingsregister.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX Link opent externe pagina op voor informatie.

Gegevens aanvullen via RIO-portaal

Binnen uw organisatie heeft de beheerder al toegang tot Mijn DUO. Hij heeft ook de juiste rollen. Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf september in de kennisbank RIO.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u ook vanaf september 2021 in de kennisbank RIO.

Bekostigde ho-instelling met OCW-erkenning

In 2021 wordt RIO ingevoerd in het hoger onderwijs. De invoering van het STAP-scholingsregister gaat hierin mee. De communicatie met de ho-instellingen over RIO en het STAP-scholingsregister is onderdeel van het project RIO ho.

Registratie gegevens in het scholingsregister

Met ingang van oktober 2021 wordt u als door OCW erkende en bekostigde ho-instelling opgenomen in het scholingsregister.

In de eerste maanden van 2021 stelt de werkgroep architectuur RIO ho een advies op. Zij adviseren over de beste manier waarop de bekostigde ho-instellingen hun eigen gegevens in RIO en in het scholingsregister kunnen registreren. De werkgroep bestaat uit informatiearchitecten van instellingen, Studielink, SURF Link opent externe pagina en DUO. De planning is dat de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) in april 2021 het advies bespreken en een besluit nemen. Vervolgens wordt het advies gedeeld met alle bekostigde ho-instellingen.

Niet-bekostigde ho-instelling met OCW-erkenning

In 2021 wordt RIO ingevoerd in het hoger onderwijs. De invoering van het STAP-scholingsregister gaat hierin mee. De communicatie met de ho-instellingen over RIO en het STAP-scholingsregister is onderdeel van het project RIO ho.

Registratie gegevens in het scholingsregister

Met ingang van oktober 2021 wordt u als door OCW erkende ho-instelling opgenomen in het scholingsregister. Daarna kunt u de ontbrekende gegevens aanvullen.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX Link opent externe pagina voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO op bestuursniveau nodig. De beheerder van Mijn DUO kan het bestuursnummer en de rollen ‘RIO beheerder Algemeen’ en ‘Beheerder RIO selfservice’ laten toevoegen aan zijn profiel met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk (beheerder).

 1. Vul bij vraag 2 uw bestuursnummer in (5 cijfers).
 2. Kies bij vraag 3 de optie ‘Anders’ en vul in ‘Beheerder RIO Algemeen’ en ‘RIO beheerder selfservice’.
 3. Zorg dat het formulier ondertekend wordt door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.


Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf september 2021 in de kennisbank RIO. 

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u ook vanaf september 2021 in de kennisbank RIO.

Opleider met NRTO-keurmerk

Een deel van de opleiders met een NRTO-keurmerk is ook door OCW erkend, namelijk de erkende niet-bekostigde mbo- en ho-instellingen. Voor de andere opleiders met een NRTO-keurmerk is het scholingsregister nieuw. Deze opleiders worden vanaf oktober geregistreerd in het scholingsregister door de NRTO. Vervolgens kunnen de opleiders zelf de overige gegevens in het scholingsregister registreren.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX Link opent externe pagina op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO nodig en eHerkenning. Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf september 2021 in de kennisbank RIO.

Inloggen Mijn DUO

Toegang tot Mijn DUO kunt u vanaf eind augustus aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk (beheerder). Om in te loggen op Mijn DUO hebt u vanaf najaar 2021 eHerkenning Link opent externe pagina op niveau EH3 nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Uiterlijk juni 2021 informeren we u op duo.nl wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hiervoor hebt u toegang tot Mijn DUO nodig. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u ook vanaf september 2021 in de kennisbank RIO.

Opleiders met opleidingen gericht op door NCP NLQF ingeschaalde kwalificaties

Opleidingen gericht op een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie komen in aanmerking voor het STAP-budget. Opleiders van deze opleidingen worden vanaf oktober geregistreerd in het scholingsregister door het NCP NLQF. Vervolgens kunt u als opleider zelf de overige gegevens in het scholingsregister registreren.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX Link opent externe pagina  op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO nodig en eHerkenning. Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf september 2021 in de kennisbank RIO.

Inloggen Mijn DUO

Toegang tot Mijn DUO kunt u vanaf eind augustus aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk (beheerder). Om in te loggen op Mijn DUO hebt u vanaf najaar 2021 eHerkenning Link opent externe pagina  op niveau EH3 nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Uiterlijk juni 2021 informeren we u op duo.nl wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hiervoor hebt u toegang tot Mijn DUO nodig. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u ook vanaf september 2021 in de kennisbank RIO.

EVC-aanbieder

EVC-procedures van de EVC-aanbieders die zijn erkend door het Nationaal Kenniscentrum EVC komen in aanmerking voor het STAP-budget. De erkende EVC-aanbieders worden vanaf oktober geregistreerd in het scholingsregister door het Nationaal Kenniscentrum EVC. Vervolgens kunt u als EVC-aanbieder zelf de overige gegevens in het scholingsregister registreren. Nadere informatie over hoe en wat u vastlegt, volgt nog.

Opleider met sector- of branche-erkenning

In de eerste maanden van 2021 wordt een inventarisatie gemaakt van de opleiders met een sector- of branche-erkenning, via de erkennende organisaties. Daarna wordt met de erkennende sector- en brancheorganisaties afspraken gemaakt over de registratie van de opleiders in het scholingsregister. Vervolgens kunnen de opleiders zelf de overige gegevens registreren in het scholingsregister. Nadere informatie over hoe en wat u vastlegt, volgt nog.

Planning

Bekijk hier wanneer u aan de slag kunt:

 • 1-10-2021 – Erkennende organisaties kunnen opleiders of EVC-aanbieders registreren
 • 1-10-2021 – Opleiders en EVC-aanbieders kunnen handmatig in het RIO-portaal hun scholingsactiviteiten registreren
 • 1-12-2021 – Opleiders kunnen via hun administratiepakket of EDU-DEX hun scholingsactiviteiten registreren
 • 1-1-2022 - Aanvragen STAP-budget mogelijk

Betrokken partijen

Het STAP-budget wordt mogelijk gemaakt door UWV, het ministerie van SZW, DUO, de erkennende organisaties en de opleiders en EVC-aanbieders. DUO zorgt voor het ontsluiten van het STAP-scholingsregister. Het STAP-scholingsregister is onderdeel van de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO).

Bekijk de afbeelding in het groot voor meer informatie (opent in een nieuw tabblad).

Grote afbeelding 'Wie doet wat?'

Vragen?

Neem dan contact met op stapscholingsregister@duo.nl.