Het STAP scholingsregister Zorg dat u erin staat

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en niet-werkenden gebruikmaken van het STAP-budget. Zij kunnen via UWV budget aanvragen voor het volgen van een scholingsactiviteit. Deze scholingsactiviteit moet geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister. In een later stadium vallen ook EVC-procedures onder scholingsactiviteiten.

In plaats van aftrek studiekosten

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Het nieuwe STAP-budget stimuleert mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en loopbaan. Het STAP-budget vervangt de huidige aftrek voor studiekosten.

Toelating tot het scholingsregister

 • In 2022 wordt gestart met een basisvariant van STAP. Daarna wordt STAP uitgebreid met het subsidiabel maken van EVC-trajecten, het toekennen van STAP-budget voor meerjarige opleidingen en het subsidiabel maken van schoolkosten van duaal leren in het mbo en hoger onderwijs.

  Een scholingsactiviteit kan pas in het STAP-scholingsregister worden geregistreerd, als de opleider is opgenomen in het register. Hiervoor heeft hij 1 van deze 4 erkenningen nodig:

  • De opleider is erkend door het ministerie van OCW.
  • De opleider beschikt over het NRTO-keurmerk.
  • De opleider biedt opleidingen aan die leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie.
  • De opleider is erkend door een sector- of brancheorganisatie.

  Hebt u 1 van deze erkenningen? Dan registreert de erkennende organisatie u in het STAP-scholingsregister als opleider. De erkennende organisatie registreert uw organisatienaam (zoals die in het Handelsregister staat), uw KvK-nummer en de erkenning.

Gegevens aanvullen

 • Heeft uw erkennende organisatie uw organisatie in het STAP-scholingsregister geregistreerd? Dan kunt u uw gegevens aanvullen en uw scholingsactiviteiten registreren. Het gaat om de volgende gegevens:

  • gegevens over de opleider, bijvoorbeeld de naam die u hanteert in communicatie, en de contactgegevens
  • gegevens over de opleiding, bijvoorbeeld de naam van de opleiding, de studielast en het niveau
  • gegevens over de scholingsactiviteit, bijvoorbeeld de locatie, de startdatum en de prijs

  In de Gegevensset STAP-scholingsregister vindt u een overzicht van alle gegevens die u moet registreren. Pas als deze gegevens volledig zijn, kan de burger STAP-budget aanvragen voor de scholingsactiviteit.

  Gegevensset STAP-scholingsregister

Scholingsactiviteiten registreren

Er zijn 3 manieren om de gevraagde gegevens in het scholingsregister vast te leggen:

 • 1. Geautomatiseerde koppeling

  Er is een programma van eisen (mbo) opgesteld voor de geautomatiseerde koppeling tussen uw administratiepakket en het scholingsregister. Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met stapscholingsregister@duo.nl.

 • 2. EDU-DEX

  Veel opleiders stellen nu al hun opleidingsaanbod beschikbaar via EDU-DEX. EDU-DEX breidt daarom de gegevensset uit met de voor STAP benodigde gegevens. EDU-DEX en DUO zorgen er daarna voor dat EDU-DEX wordt aangesloten op het scholingsregister.

  Naar EDU-DEX
 • 3. RIO-Portaal

  Vult u het scholingsregister via het RIO-portaal? U registreert dan handmatig de gegevens in het scholingsregister. Vanaf 1 oktober 2021 vindt u hier de link naar het RIO-portaal.

Informatie per sector

Uw scholingsactiviteiten registreren werkt voor elke sector net even anders. Kies onder welke categorie uw instelling valt.

Bekostigde mbo-instelling met OCW-erkenning

Als bekostigde mbo-instelling hebt u al een aantal gegevens in RIO geregistreerd die voor STAP van belang zijn. Bijvoorbeeld de onderwijsaanbieders, de onderwijslocaties en in een aantal gevallen de aangeboden opleidingen.

Ontbrekende gegevens

Mbo-instellingen kunnen niet alleen hun reguliere opleidingen (alleen deeltijd-bol en bbl) registreren voor het STAP-budget, maar ook onderdelen van opleidingen (keuzedelen en certificaten) en eigen cursussen (contractonderwijs). Deze onderdelen en cursussen waren geen onderdeel van de registratie in RIO, maar kunnen vanaf oktober wel worden geregistreerd voor STAP. Verder moet u als mbo-instelling een aantal nieuwe gegevens registreren, zoals de prijs. Ook moet u aangeven welke opleidingen opgenomen moeten worden in het scholingsregister.

Uitbreiden koppeling tussen SIS en RIO

De MBO Raad, saMBO-ICT en DUO hebben de werkgroep RIO STAP mbo opgericht, waaraan ook een aantal mbo-instellingen en de SIS-leveranciers deelnemen. In deze werkgroep worden afspraken gemaakt over het uitbreiden van de huidige koppeling tussen het SIS (Student Informatie Systeem) en RIO. Zo kunt u ook via deze route de aanvullende STAP-gegevens in het scholingsregister registreren.

Gegevens aanvullen via SIS-pakket

Wilt u uw gegevens aanvullen via uw SIS-pakket? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Gegevens aanvullen via RIO-portaal

Binnen uw organisatie heeft de beheerder al toegang tot Mijn DUO. Hebt u de RIO-gegevens ook handmatig opgevoerd via het RIO-portaal, dan kunt u vanaf oktober 2021 aan de slag. Wilt u ook cursussen en opleidingsonderdelen opvoeren, dan moet u nog de rol ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’ aanvragen. Dit kunt u begin oktober doen.

Hebt u de RIO-gegevens niet handmatig opgevoerd? Dan kan de beheerder van Mijn DUO het bestuursnummer en de rollen ‘RIO beheerder Algemeen’ en ‘Beheerder RIO selfservice’ laten toevoegen aan zijn profiel. Dit moet met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk:

 1. Vul bij vraag 2 uw bestuursnummer in (5 cijfers).
 2. Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en 'Beheerder RIO opleidingseenheid'.
 3. Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Wacht met aanvragen tot begin oktober.

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Niet-bekostigde mbo-instellingen met OCW-erkenning

Als niet-bekostigde mbo-instelling hebt u al een aantal gegevens in RIO geregistreerd die voor STAP van belang zijn. Bijvoorbeeld de onderwijsaanbieders, de onderwijslocaties en in een aantal gevallen de aangeboden opleidingen.

Ontbrekende gegevens

Mbo-instellingen kunnen niet alleen hun reguliere opleidingen registreren voor het STAP-budget, maar ook onderdelen van opleidingen (keuzedelen en certificaten) en eigen cursussen (contractonderwijs). Deze onderdelen en cursussen waren geen onderdeel van de registratie in RIO, maar kunnen vanaf oktober wel worden geregistreerd voor STAP. Verder moet u als mbo-instelling een aantal nieuwe gegevens registreren, zoals de prijs. Ook moet u aangeven welke opleidingen opgenomen moeten worden in het scholingsregister.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX Link opent externe pagina op voor informatie.

Gegevens aanvullen via RIO-portaal

Binnen uw organisatie heeft de beheerder al toegang tot Mijn DUO. Hij heeft ook de juiste rollen. Wilt u ook cursussen of opleidingsonderdelen toevoegen als scholingsactiviteiten, dan moet u de rol Beheerder RIO opleidingseenheid aanvragen. Dit doet u met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk (beheerder). Dit kunt u begin oktober doen.

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf oktober in de Kennisbank RIO.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u vanaf oktober in de Kennisbank RIO.

Bekostigde ho-instelling met OCW-erkenning

In 2021 wordt RIO ingevoerd in het hoger onderwijs. De invoering van het STAP-scholingsregister gaat hierin mee.

Registratie gegevens in het scholingsregister

Met ingang van december 2021 wordt u als door OCW erkende en bekostigde ho-instelling opgenomen in het scholingsregister (omzetting van CROHO naar RIO-ho). Vanaf dat moment kunt u uw scholingsactiviteiten via het RIO-portaal handmatig vastleggen.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Toegang tot Mijn DUO kunt u vanaf begin december aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Nieuwe gebruikers moeten altijd eHerkenning aanvragen. Instellingen die al een Beheerder HO hebben met een token hoeven voorlopig geen eHerkenning aan te vragen. Wel moeten ook zij autorisaties aanvragen voor toegang tot Mijn DUO. Dit doen zij met een ander formulier, het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk (beheerder).

 1. Vul bij vraag 1.2 uw gegevens en uw bestuursnummer in.
 2. Kruis bij vraag 3 aan: 'Beheerder RIO Algemeen', 'RIO beheerder selfservice' en 'Beheerder RIO opleidingseenheid'.
 3. Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u vanaf najaar 2021 eHerkenning Link opent externe pagina nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Niet-bekostigde ho-instelling met OCW-erkenning

In 2021 wordt RIO ingevoerd in het hoger onderwijs. De invoering van het STAP-scholingsregister gaat hierin mee.

Registratie gegevens in het scholingsregister

Met ingang van december 2021 wordt u als door OCW erkende ho-instelling opgenomen in het scholingsregister. Daarna kunt u de ontbrekende gegevens aanvullen.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX Link opent externe pagina op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO op bestuursniveau nodig. De beheerder van Mijn DUO kan het bestuursnummer en de rollen ‘RIO beheerder Algemeen’, ‘Beheerder RIO selfservice’ en 'Beheerder RIO opleidingseenheid' laten toevoegen aan zijn profiel met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

 1. Vul bij vraag 2 uw bestuursnummer in (5 cijfers).
 2. Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 3. Zorg dat het formulier ondertekend wordt door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u vanaf najaar 2021 eHerkenning Link opent externe pagina nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Opleider met NRTO-keurmerk

Een deel van de opleiders met een NRTO-keurmerk is ook door OCW erkend, namelijk de erkende niet-bekostigde mbo- en ho-instellingen. Voor de andere opleiders met een NRTO-keurmerk is het scholingsregister nieuw. Deze opleiders worden vanaf oktober geregistreerd in het scholingsregister door de NRTO. Vervolgens kunnen de opleiders zelf de overige gegevens in het scholingsregister registreren.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX Link opent externe pagina op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO nodig en eHerkenning. Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Inloggen Mijn DUO

Toegang tot Mijn DUO kunt u vanaf begin oktober aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

 1. Vul bij vraag 2 uw KvK-nummer in.
 2. Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 3. Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u vanaf najaar 2021 eHerkenning Link opent externe pagina op niveau EH3 nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hiervoor hebt u toegang tot Mijn DUO nodig. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Opleiders met opleidingen gericht op door NCP NLQF ingeschaalde kwalificaties

Opleidingen gericht op een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie komen in aanmerking voor het STAP-budget. Opleiders van deze opleidingen worden vanaf november geregistreerd in het scholingsregister door het NCP NLQF. Vervolgens kunt u als opleider zelf de overige gegevens in het scholingsregister registreren.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX Link opent externe pagina op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO nodig en eHerkenning. Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Inloggen Mijn DUO

Toegang tot Mijn DUO kunt u vanaf oktober aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

 1. Vul bij vraag 2 uw bestuursnummer in (5 cijfers). Bent u niet OCW-erkend, dan vult u hier uw KvK-nummer in.
 2. Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 3. Zorg dat het formulier ondertekend wordt door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u vanaf najaar 2021 eHerkenning Link opent externe pagina op niveau EH3 nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hiervoor hebt u toegang tot Mijn DUO nodig. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u ook vanaf oktober 2021 in de Kennisbank RIO.

Opleider met sector- of branche-erkenning

In het 1e halfjaar van 2021 is een inventarisatie gemaakt van de erkennende sector- en brancheorganisaties. VNO-NCW heeft op verzoek van het ministerie een uitvraag hiervoor gedaan onder haar leden.

Overzicht van sector- en branche-erkennende organisaties (76Kb, pdf)  

Vanaf 1 januari 2022 kunnen de erkennende sector- en brancheorganisaties de door hen erkende opleiders en opleidingen in het scholingsregister registreren. Vervolgens kunnen de opleiders zelf de overige gegevens registreren in het scholingsregister. Nadere informatie over hoe en wat u vastlegt, volgt nog.

Planning

Oktober 2021

 • Bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen met OCW-erkenning kunnen het scholingsaanbod via het RIO-portaal registreren.
 • NRTO kan opleiders met NRTO-erkenning opvoeren.
 • Na melding van NRTO kunnen opleiders met een NRTO-erkenning het scholingsaanbod via het RIO-portaal registreren. 

November 2021

 • NCP NLQF kan opleiders met NCP-NLQF-erkenningen opvoeren.
 • Na melding van NCP NLQF kunnen opleiders met een NCP NLQF-erkenning het scholingsaanbod via het RIO-portaal registreren.

December 2021

 • Opleiders met EDU-DEX kunnen het scholingsaanbod via EDU-DEX registreren.
 • Ho-instellingen met OCW-erkenning kunnen het scholingsaanbod via het RIO-portaal registreren. 

Januari 2022

 • Mbo-instellingen met koppeling tussen SIS en RIO kunnen het scholingsaanbod via het SIS registeren.
 • Sector- en brancheorganisaties voeren sector- en branche-erkende opleiders op.
 • Na melding van de sector- en brancheorganisatie kunnen opleiders het scholingsaanbod via het RIO-portaal registreren.

Betrokken partijen

Het STAP-budget wordt mogelijk gemaakt door UWV, het ministerie van SZW, DUO, de erkennende organisaties en de opleiders en EVC-aanbieders. DUO zorgt voor het ontsluiten van het STAP-scholingsregister. Het STAP-scholingsregister is onderdeel van de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO).

Bekijk de interactieve pdf 'STAP: wie doet wat?' voor meer informatie.

STAP: wie doet wat? (pdf)

Vragen?

Neem contact op met stapscholingsregister@duo.nl.