Gegevens uitwisselen met 2BRON

Niet-bekostigde instellingen (NBI), die een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding verzorgen, zijn verplicht studentgegevens aan DUO aan te leveren. Het gaat om voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen.

2BRON

De studentgegevens levert u aan via 2BRON. 2BRON is een hulpmiddel om gegevens aan BRON te leveren. Als u wijzigingen doorgeeft via 2BRON, moet u deze ook doorvoeren in uw eigen administratieprogramma.

Hoe uitwisselen?

  • Handmatig
    Als u weinig studenten hebt, kies dan om de gegevens handmatig met de adapter in 2BRON 3.0 te verwerken.
  • Via CSV- of Xml-bestand  
    Hebt u veel studenten? U kunt de gegevens van meer dan 50 studenten via een bulkbestand aanleveren. Maak iedere keer vanuit uw pakket een bestand aan. Lever daarin inschrijving- en resultaatgegevens aan. Importeer dit in 2BRON. Dit kan in csv- of xml-formaat. Hiervoor is wel enige technische kennis vereist.

Meer informatie

Per instelling is een contactpersoon aangewezen. Deze contactpersoon heeft de onderstaande stukken ook gekregen.

Vragen over 2BRON

Voor vragen over het vernieuwen van BRON kunt u mailen naar registersho@duo.nl.