Naar Nieuwsoverzicht

Modulair onderwijs en aanvraag levenlanglerenkrediet

Studenten die geen recht meer hebben op reguliere studiefinanciering kunnen onder bepaalde voorwaarden een levenlanglerenkrediet aanvragen. Hoe gaat dit bij studenten die modulair onderwijs volgen?

Modulair onderwijs, waar moet de instelling bij een aanvraag op letten?

Welke gegevens moet de onderwijs instelling aanleveren als de student hiervoor in aanmerking wenst te komen?

  • Vraagt de student voor meerdere modules aan, dan moet de instelling per module 1 Verklaring collegegeld invullen. Het is niet mogelijk voor de student om per groep modules in één keer het levenlanglerenkrediet aan te vragen, bijvoorbeeld voor een kort hbo programma. De regeling vereist dat de student per module het krediet aanvraagt. Per module moet de instelling op de Verklaring de startdatum van de module, het aantal ECTS en het bedrag aan collegegeld voor desbetreffende module invullen.
  • De gegevens op de Verklaring collegegeld moeten overeen komen met de inschrijving zoals die ook aan BRON HO zijn aangeleverd. Komt de aanvraag van de student niet overeen met de inschrijving in BRON HO dan wordt de toekenning voor de student ingetrokken. 
  • De module moet onderdeel uitmaken van een erkende associate degree, bachelor- of masteropleiding (hbo of wo).