Naar Nieuwsoverzicht

Verlenging studiefinanciering voor meerjarige hbo-master

Studenten die een hbo-master met een studielast van meer dan 60 studiepunten volgen, krijgen langer recht op studiefinanciering. Deze wetswijziging gaat in per 1 september 2021. DUO vraagt onderwijsinstellingen om studenten hierover te informeren.

De verlenging geldt voor alle onderdelen van studiefinanciering voor het hoger onderwijs: de lening, het studentenreisproduct en de aanvullende beurs. Hoeveel langer er recht is, hangt af van de studielast van de opleiding. Dit varieert tussen 6 maanden en 36 maanden. Op duo.nl vindt u overzicht van de nieuwe wettelijke termijnen voor recht op studiefinanciering.

Wat betekent de verlenging?

Staat een student per 1 september 2021 of later voltijd of duaal ingeschreven voor een meerjarige hbo-master? Dan kan hij langer gebruik maken van studiefinanciering. Gebruikt de student extra maanden reisproduct en/of aanvullende beurs, dan worden ook deze maanden omgezet in een gift als hij zijn masterdiploma binnen de diplomatermijn haalt.

Deel studenten geïnformeerd

Studenten die in augustus 2021 studiefinanciering hebben en staan ingeschreven voor een meerjarige hbo-master, krijgen deze week een bericht van DUO. Zij kunnen in Mijn DUO zien op hoeveel resterende maanden studiefinanciering ze recht hebben.

Ook studenten die in augustus 2021 geen studiefinanciering (meer) hebben, komen mogelijk in aanmerking voor verlenging van studiefinanciering. DUO beschikt niet over de juiste gegevens om te bepalen om welke studenten het gaat. Heeft een student geen bericht over de verlenging gehad van DUO, maar denkt hij hier wel voor in aanmerking te komen? Dan kan hij studiefinanciering aanvragen in Mijn DUO.

Wat kunt u doen?

We vragen uw onderwijsinstelling om deze informatie te delen met studenten die waarschijnlijk vanaf september 2021 nog ingeschreven staan voor een meerjarige hbo-master. In de bijlage vindt u het bericht dat u daarvoor kunt gebruiken.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee