Naar Nieuwsoverzicht

Voorwaardenhulp voor bepalen bekostiging en wettelijk collegegeld

Wanneer u een student inschrijft, bepaalt u of hij in aanmerking komt voor bekostiging en het wettelijk collegegeld. Bij buitenlandse studenten zijn hierbij de nationaliteit en de verblijfsvergunning van belang.

Voorwaarden bekostiging en wettelijk collegegeld

Om in aanmerking te komen voor bekostiging en het wettelijk collegegeld, moet de student voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Hij staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs.
  • Hij heeft geen vergelijkbaar diploma behaald aan een andere bekostigde instelling in Nederland. Hierop gelden 2 uitzonderingen:
    1. De student heeft al wel een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland behaald, maar volgt voor de 1e keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg.
    2. De student is een 2e opleiding gestart tijdens een 1e opleiding en heeft deze ononderbroken gevolgd.
  • Hij voldoet aan de nationaliteitseis.

Voorwaardenhulp voor verblijfsvergunning type I

Heeft de student een verblijfsvergunning type I? Dan controleert u op grond waarvan deze is afgegeven. Deze informatie vindt u terug op de achterkant van de vergunning. Vervolgens kunt u de nieuwe voorwaardenhulp gebruiken om te bepalen of de student voldoet aan de nationaliteitseis.

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden, inclusief uitzonderingen en bijzonderheden, staat in het Programma van Eisen (2844Kb, pdf), hoofdstuk 22.