Naar Hoger onderwijs

Wet- en regelgeving

Regelingen OCW, Officiële bekendmakingen, wetten en regelingen.

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums