Inburgeringsexamen

De kandidaat is geslaagd als hij alle examenonderdelen heeft gehaald. Dan krijgt hij van DUO zijn inburgeringsdiploma.

Inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen bestaat uit verschillende onderdelen. Niet iedere inburgeraar hoeft alle onderdelen te halen. Dit is afhankelijk van de datum dat iemand inburgeringsplichtig werd. Deze datum kan de inburgeraar achterhalen in het klantenportaal Mijn Inburgering.

Vanaf wanneer inburgeringsplichtig

Wel of geen examen ONA

Gebruik het klikschema om te bepalen of iemand examen ONA moet doen. Het klikschema is ook geschikt als de kandidaat niet inburgeringsplichtig is.

Klikschema ONA

Meer informatie over de verschillende onderdelen van het inburgeringsexamen vindt u op inburgeren.nl.

Vrijstelling vanwege NT2-certificaten

Heeft de inburgeraar al een NT2-certificaat voor spreekvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid of schrijfvaardigheid? Dan heeft hij vrijstelling voor dat onderdeel bij het inburgeringsexamen.

Tijdelijke vrijstelling inburgeringsplicht intrekken

Inburgeraars die vavo volgen of mbo niveau1 of 2, hoeven tijdelijk niet in te burgeren. Deze vrijstelling geldt zo lang zij staan ingeschreven. De inburgeraar kan ons verzoeken om de tijdelijke vrijstelling in te trekken. Dit doet hij met het formulier Verzoek intrekken tijdelijke vrijstelling.

De gevolgen van het intrekken van de tijdelijke vrijstelling zijn:

  • De inburgeraar kan gebruik maken van de lening voor inburgeraars. Als de inburgeraar asielmigrant is en op tijd inburgert, wordt de lening een gift. In alle andere gevallen moet hij de lening terugbetalen.
  • De inburgeraar kan niet een nieuwe tijdelijke vrijstelling aanvragen.
  • De inburgeraar moet binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen. Lukt dit niet, dan kan hij een boete krijgen.