Naar Nieuwsoverzicht

Nieuwe uitgangspunten voor communicatie met inburgeringsplichtigen

Onder de Wet inburgering 2021 zullen verschillende ketenpartners, waaronder gemeenten, communiceren met inburgeringsplichtigen. Om ervoor te zorgen dat zij in hun communicatie zoveel mogelijk dezelfde taal, toon, vorm en inhoud gebruiken, zijn er 6 uitgangspunten ontwikkeld.

De uitgangspunten zijn opgesteld door de VNG, Divosa, DUO, IND, het COA en het ministerie van SZW. Ze zijn afgestemd met oud-inburgeringsplichtigen en gemeenten. De richtlijnen geven ketenpartners houvast in hun communicatie met inburgeringsplichtigen, maar ze bieden ook ruimte voor maatwerk. Na de zomer worden de richtlijnen verder uitgewerkt. Ook volgt er dan een gevisualiseerde klantreis van de inburgeraar onder de Wet inburgering 2021. Dit zal een globaal overzicht zijn van de contactmomenten tussen ketenpartners en inburgeringsplichtigen in het nieuwe inburgeringsstelsel.

Uitgangspunten

De 6 uitgangspunten voor communicatie met inburgeringsplichtigen zijn:

 • Ik begrijp het
  We gebruiken meteen duidelijke taal. Niveau A2. Geen beleidsjargon tenzij het echt niet anders kan. Moeilijke woorden leggen we altijd uit. Inburgeringsplichtigen weten vaak niet wat Nederlandse begrippen als inburgering, uitkering, zelfredzaamheid en ontzorgen betekenen. Alle teksten zijn eenvoudig en begrijpelijk. Dit testen we ook, als het moet zelfs met een testvraag of de ontvanger het begrepen heeft. Begrip stimuleren we ook door informatie op verschillende manieren (kanalen en vormen) aan te bieden.
 • Ik krijg ondersteuning in mijn moedertaal
  Essentiƫle informatie die voor alle inburgeringsplichtigen bedoeld is, moet vertaald kunnen worden. De formele recht- en plichtmomenten waar grote gevolgen aan vastzitten, zijn begrijpelijk. De vertalingen helpen de inburgeringsplichtigen op weg en maken duidelijk waar zij terechtkunnen voor ondersteuning. Dit zorgt voor het begrip en de snelheid die nodig zijn voor het inburgeringstraject. Het tempo waarin inburgeringsplichtigen de Nederlandse taal leren, is erg verschillend. Zoals de wet bedoelt, sturen we er altijd op aan dat iemand Nederlands leert spreken, lezen en begrijpen.
 • Ik weet wat ik moet doen
  Na elk communicatiemoment weet de inburgeringsplichtige wat er van hem wordt verwacht. En hoe dit te doen. Dit benadrukken we consequent.
 • Ik snap de route
  Inburgeringsplichtigen krijgen regelmatig informatie over waar in het proces van inburgeren zij zitten. Welke deel van het proces is al doorlopen en wat komt erna? Gemeenten hebben PIP, brede intake en periodieke gesprekken om inburgeringsplichtigen inzicht te geven in hun proces.
 • Ik weet bij wie ik moet zijn als ik vragen heb
  We zijn altijd aanspreekbaar, zeker ook omdat je er niet van uit kunt gaan dat alle informatie 100% begrepen wordt. Gesproken taal is vaak makkelijker te begrijpen dan brieftaal. Contact is daarom laagdrempelig. Bij elk contactmoment biedt de ketenpartner een telefoonnummer voor vragen, inclusief de dagen en tijden van bereikbaarheid. Dit staat duidelijk aangegeven.
 • Ik word aangemoedigd
  We gebruiken positief en motiverend taalgebruik. Het zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk, is een aantrekkelijk vooruitzicht. Niet betuttelend, maar gelijkwaardig aanspreken. Inburgeringsplichtigen zijn volwassenen die goed hun eigen keuzes kunnen maken.

Over de Wet inburgering 2021

Onder de Wet inburgering 2021, die in werking treedt per 1 januari 2022, ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Samen met DUO, het ministerie van SZW en het COA ondersteunen Divosa en de VNG gemeenten in de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe wet.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee