Naar Nieuwsoverzicht

Verlenging termijn participatieverklaringstraject

De inburgeringstermijn van de meeste inburgeraars is sinds het uitbreken van de coronacrisis meerdere malen verlengd. Dit betekent echter niet dat de termijn voor het voltooien van het participatieverklaringstraject (de PVT-termijn) ook altijd wordt verlengd.

Geen verlenging wegens corona

Verstrijkt de PVT-termijn meer dan 6 maanden voor het einde van de inburgeringstermijn? Dan krijgt de inburgeraar van DUO geen verlenging van zijn PVT-termijn wegens corona. De gemeente bepaalt dan of de inburgeraar zijn PVT-termijn verwijtbaar of niet-verwijtbaar heeft overschreden. De gemeente registreert de reden zoals gebruikelijk.

Wel verlenging wegens corona

Verstrijkt de PVT-termijn 6 maanden of korter voor einde van de inburgeringstermijn van de inburgeraar? Dan verlengt DUO de PVT-termijn samen met de inburgeringstermijn.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee