Naar Nieuwsoverzicht

Nieuwe functionaliteit (ont)koppelen Personenregister kinderopvang

Met ingang van 23 juni wijzigen er een aantal zaken op het gebied van het koppelen en ontkoppelen van personen in het Personenregister kinderopvang, waardoor dit voor houders eenvoudiger wordt.

Ontkoppelverzoek indienen

Het komt voor dat personen ten onrechte nog aan een kinderopvangorganisatie gekoppeld zijn. Personen die niet meer verbonden zijn aan de kinderopvangorganisatie, kunnen nu naast het koppelverzoek ook een verzoek tot ontkoppelen bij de organisatie indienen. Na ontvangst van het ontkoppelverzoek kunt u deze ‘accepteren’ of ‘afwijzen’.

Meerdere personen koppelen en ontkoppelen

Kinderopvangorganisaties kunnen nu gelijktijdig meerdere personen aan hun organisatie koppelen of ontkoppelen. U hoeft personen niet langer één voor één te (ont)koppelen. Selecteer vanuit het ‘overzicht koppelverzoeken’ en het ‘overzicht koppelingen’ meerdere personen om ze vervolgens gelijktijdig te (ont)koppelen.