Naar Nieuwsoverzicht

Zelf uursoort ‘VE-uren’ vastleggen

Hebt u de rol ‘GIR-planning beheerder’, dan kunt de uursoort VE-uren zelf toevoegen aan de planning in GIR.

Uursoort toevoegen

Is het aantal VE-uren vastgelegd op het tabblad Afspraken? En biedt de voorziening voorschoolse educatie aan? Dan kunnen VE-uren worden gepland en getoond.

Juiste schrijfwijze

Gebruik de juiste schrijfwijze: VE-uren. Alleen zo worden deze uren bij het plannen van een onderzoek standaard gevuld wanneer de voorziening VE aanbiedt.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Gebruikershandleiding Planningsmodule GIR Inspecteren (945Kb, pdf).