Naar Gegevens leraren aanleveren

Benoemingsgrondslag bepalen

De benoemingsgrondslag is meestal het diploma op grond waarvan de leraar bevoegd (in het mbo: bekwaam) is. U geeft de benoemingsgrondslag door met een code. Raadpleeg de tabel Codes en benoemingsgrondslagen voor de juiste code.

Benoemingsgrondslag bepalen

Komt u er niet direct uit? Het stroomschema voor uw sector helpt u om de juiste benoemingsgrondslag te bepalen.

Mbo-instellingen kunnen ook de folder Benoembare docenten in het mbo Link opent externe pagina van de MBO Raad raadplegen voor meer informatie.

Bevoegdheid controleren

Weet u niet zeker of een leraar bevoegd of bekwaam is? Doe dan de bevoegdhedenscan.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Neemt uw vso-school zelf examens af? Dan gebruikt u de codes voor het vo. Neemt uw school geen examens af, dan gebruikt u de codes voor het po.

Meerdere benoemingsgrondslagen

Soms moet u voor een leraar meerdere benoemingen aanleveren. Bijvoorbeeld als een leraar meerdere vakken geeft waarvoor verschillende benoemingsgrondslagen gelden.

Gaat een bevoegde leraar een jaar lang bevoegd een ander vak geven? Dan moet u een nieuwe benoemingsgrondslag met een andere begin- en einddatum aanleveren. De grondslag blijft hetzelfde.

Geeft dezelfde leraar onbevoegd een ander vak, dan moet u voor de onbevoegde benoeming een onderwijsterrein meegeven, voor de bevoegde benoeming niet.

Structureel onbevoegd lesgeven kan niet. Een bevoegde leraar die op structurele basis lessen in een ander vak verzorgt, moet hiervoor een tijdelijke benoemingsgrondslag hebben. Er zijn wel 2 benoemingsgrondslagen voor deze leraar.

Controle benoemingsgrondslag

DUO controleert niet of de aangeleverde benoemingsgrondslag klopt. Het lerarenportfolio is niet verbonden met Mijn diploma's of andere archieven van DUO. Als schoolbestuur bent u verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aanlevert. Indien nodig controleert u zelf of de leraar bevoegd (in het mbo: bekwaam) is.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee