Naar Gegevens leraren aanleveren

Gegevenslevering en lerarenportfolio

Het lerarenportfolio is een online systeem waarin leraren bijhouden hoe ze hun kennis en kunde op peil houden.

Besturen leveren basisgegevens

In zijn portfolio houdt de leraar zijn professionalisering en bekwaamheid bij. Bijvoorbeeld door zijn bijscholing vast te leggen. Zo krijgen leraren met het lerarenportfolio meer grip op hun eigen ontwikkeling. Het bestuur moet wel eerst benoemingsgegevens en andere basisgegevens leveren. Anders kan de leraar zijn portfolio niet bijhouden.

Sectoren

Het lerarenportfolio is bedoeld voor leraren in het:

  • primair onderwijs (po)
  • (voortgezet) speciaal onderwijs
  • voortgezet onderwijs (vo)
  • mbo en vavo

Helpdesk Gegevenslevering Leraren

Voor vragen over de verstrekking van basisgegevens kunt u op werkdagen van 9 tot 12 uur terecht bij de helpdesk Gegevenslevering Leraren. Het nummer is 050 599 95 51. U kunt ook mailen naar gegevensleveringleraren@duo.nl.