Naar Nieuwsoverzicht

Definitieve statustoekenning beroepsonderwijs afgerond

Het vaststellen van de definitieve statustoekenning beroepsonderwijs voor het bekostigingsjaar 2021 is afgerond.

U ontvangt een terugkoppeling van uw gewijzigde en/of te wijzigen gegevens van de bekostigingsstatus. Het is daarnaast weer mogelijk om een TBG-I aan te vragen.

Als DUO de TBG’s en TBG-I’s met de definitieve bekostigingsstatussen publiceert, plaatsen we een nieuwsbericht.