Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

In schooljaar 2014-2015 zijn experimenten met de vakmanschaproutes en technologieroutes gestart.

Subsidie aanvragen

U kunt in oktober 2017 nog aanvragen voor de vakmanschaproute indienen.

Aanvragen doet u via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). DUS-I voert subsidies uit van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Kijk op dus-i.nl onder Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (experiment).

De voorschriften voor de aanvraag staan in artikel 2 van de regeling Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022.