Naar Onderwijsvernieuwing

Gecombineerde leerwegen

In het experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ kan uw mbo-instelling de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) combineren in 1 opleiding.

Doel

Het doel is onderzoeken of de kwaliteit en toegankelijkheid van het beroepsonderwijs en de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren.

In het kort

De beroepsopleiding bol-bbl betekent eerst vooral onderwijs op school (bol). In het 2e deel werken de studenten voornamelijk in een leerbedrijf (bbl). Het experiment duurt 6 jaar en loopt van mei 2015 tot 31 juli 2021. De aanvraagperiode is gesloten.

Voordelen

Voordelen zijn er voor alle partijen. De student doet extra kennis en vaardigheden op, uw mbo-instelling versterkt de samenwerking met het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt krijgt betere aansluiting op het onderwijs.

Monitoring en Evaluatie

  • U brengt 2 keer verslag uit aan de minister over de waardering van deelnemers, docenten, leerwerkbedrijven en werkgevers. Het 1e verslag dient u na afloop van het eerste cohort in. Het 2e verslag, een eindverslag, aan het eind van studiejaar 2019-2020.
  • U verleent medewerking aan de monitoring en evaluatie van het experiment.
  • U ontvangt van DUO een mail met het format voor dit verslag.
  • U dient het eindverslag uiterlijk 31 juli 2020 in bij DUO.

Meer informatie

Aanvullende informatie kunt u ook vinden in de lijst met veelgestelde vragen. Is uw vraag nog niet beantwoord, neem dan contact op met het Ico.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee