Naar Onderwijsvernieuwing

Geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties

 1. Voornemen landelijk deel melden
 2. Aanvragen landelijk deel
 3. Aanvragen regionaal deel

Aanvragen regionaal deel

Het bevoegd gezag van een instelling vraagt de ontwikkeling van een regionaal deel van een geregionaliseerde kwalificatie en regionale keuzedelen aan, en van koppeling keuzedelen.

Bekijk onderaan de pagina het overzicht goedgekeurde regionale kwalificaties. 

Voorwaarden

 • De aanvragende instelling heeft een toekenning gekregen op de aanvraag voor vaststelling van het landelijk deel van de desbetreffende geregionaliseerde kwalificatie.
 • De aanvragende instelling heeft een afwijzing  gekregen voor vaststelling van het landelijk deel van de desbetreffende geregionaliseerde kwalificatie. Met als reden dat op basis van dezelfde kwalificatie een ander landelijk deel is vastgesteld.

Zie artikel 16 Link opent externe pagina Aanvraag regionaal deel en regionale keuzedelen en koppeling keuzedelen, voor de benodigde gegevens voor de aanvraag. 

Zie Informatie regionaal deel, regionale keuzedelen en koppeling keuzedelen artikel 17 Link opent externe pagina van het besluit.

Aanvragen

 • Aanvraag voorbereiden, voeg 4 documenten toe:
  1. Een samenwerkingsovereenkomst met 2 of meer bedrijven.
  2. De uitwerking in kerntaken en de studielast van het regionale deel.
  3. Een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van de regionale arbeidsmarkt naar gediplomeerden van de opleiding waarop de geregionaliseerde kwalificatie zich richt.
  4. Een overzicht van de relevante bedrijven in de regio waarmee wordt samengewerkt en een beschrijving van de rol van deze bedrijven.
 • Gebruik het formulier Aanvraag ontwikkeling regionaal deel geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties

  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u opnieuw uploaden.
 • Gebruik dit formulier ook als u al goedkeuring heeft voor het regionale deel en koppeling van de keuzedelen, en meer bestaande keuzedelen aan die kwalificatie wilt koppelen. U vult dan alleen de stappen 1, 2 en 5  in. Bijlagen zijn niet nodig.  

U ontvang direct per e-mail een bevestiging en referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

DUO beoordeelt de aanvraag. Zie voor de vereisten, artikel 19 Link opent externe pagina van het besluit.

Aanvraagtermijn en beslissing

  
Aanvragen ontvangen voor:  Besluit volgt uiterlijk:
15 maart 2020     1 mei 2020
15 maart 2021 1 mei 2021
15 maart 2022 1 mei 2022
Een aanvraag voor het regionale deel van een vierjarige opleiding moet uiterlijk op 15 maart 2022 zijn ingediend. 1 mei 2022
15 maart 2023 1 mei 2023
Een aanvraag voor het regionale deel van een driejarige opleiding moet uiterlijk op 15 maart 2023 zijn ingediend. 1 mei 2023
15 maart 2024          1 mei 2024
Een aanvraag voor het regionale deel van een tweejarige opleiding moet uiterlijk op 15 maart 2024 zijn ingediend.  1 mei 2024
15 maart 2025  1 mei 2025
Een aanvraag voor het regionale deel van een éénjarige opleiding moet uiterlijk op 15 maart 2025 zijn ingediend. 1 mei 2025

 Zie de artikelen 18 en 19 Link opent externe pagina  van het Besluit.

Kijk op wetten.nl voor het Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo Link opent externe pagina .

Goedgekeurde regionale delen raadplegen

Bekijk de al goedgekeurde regionale delen.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee