Personele bekostiging

De personele bekostiging die scholen en instellingen ontvangen is onderdeel van de lumpsumbekostiging. Deze lumpsumbekostiging kent twee onderbouwingen: de personele lumpsum (op schooljaarbasis) en de materiële lumpsum, mi (op kalenderjaarbasis). 

Cluster uitleg:

  • cluster 3: onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps.
  • cluster 4: onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.

Met een instellingscode (voorheen BRIN-nummer) raadpleegt u het Overzicht financiële beschikkingen en Bekostigingsinformatie op Instellingsinformatie.

Telling 1 oktober

De personele bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school of instelling op 1 oktober van het voorgaande schooljaar heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) en op 1 december van datzelfde schooljaar definitief is vastgesteld.

Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in ROD (voorheen BRON) zijn opgenomen ontvangt een school geen bekostiging. Meer informatie over uitwisselen met ROD bij Leerlingenadministratie.

Basisbekostiging

De basisbekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat de scholen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar hebben geregistreerd in ROD (voorheen BRON) en op 1 december van dat schooljaar definitief is vastgesteld. 

  • De basisbekostiging bestaat uit vast bedrag per leerling onderverdeeld naar onderwijstype speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en leeftijd van leerlingen.
  • Voor de basisbekostiging speciaal onderwijs is er onderscheid in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
  • Eventuele aanvullende bekostiging voor bestrijding onderwijsachterstanden en aanvullende bekostiging bij aanvang maken deel uit van de basisbekostiging. 

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Deze bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat de scholen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar hebben geregistreerd in ROD en op 1 december van dat schooljaar definitief is vastgesteld.

Bekostiging zware ondersteuning

De bekostiging voor zware ondersteuning wordt berekend per ondersteuningscategorie (laag, midden, hoog) op basis van een bedrag per leerling in het speciaal onderwijs (so) en/of het voortgezet speciaal onderwijs (v)so).

Per 1 januari 2023 wijzigt de bekostiging van het primair onderwijs.
Lees meer over Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs Link opent externe pagina  op rijksoverheid.nl.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee