Bijzondere bekostiging aanvragen

Asielzoekers gedurende tweede jaar in Nederland

Een school voor basisonderwijs kan per peildatum bijzondere bekostiging aanvragen voor asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland die onderwijs volgen op de school. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Raadpleeg de procesbeschrijving (218Kb, pdf) en bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen (148Kb, pdf).

Voorwaarde

De school heeft minimaal 1 asielzoeker die langer dan 1 jaar en korter dan 2 jaar in Nederland woont. 

De definitie van asielzoeker staat in artikel 35 lid 1 van de regeling 2019-2020

Documenten datum binnenkomst in Nederland

Van alle leerlingen die u opgeeft in de aanvraag, bewaart u in de leerlingenadministratie één of meerdere bewijsstukken waaruit blijkt dat de school in aanmerking komt voor de toekenning van bijzondere en aanvullende bekostiging. Van deze leerlingen dienen de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP), zoals geregistreerd in BRON, als uitgangspunt.

Zend deze bewijsstukken niet mee met uw aanvraag. DUO vernietigt privacygevoelige stukken.

Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland in artikel 35 van de regeling 2019-2020.

Wat moet u doen?

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Onderwijs aan asielzoekers op basisscholen die 1 jaar of langer en korter dan 2 jaar in Nederland woonachtig zijn'.
  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
 2. U kunt per formulier 1 peildatum opgeven: 1e schooldag,
  1 november, 1 februari of 1 mei.
 3. U telt de leerlingen die op deze datums staan ingeschreven op uw BRIN-nummer.
 4. Het formulier moet binnen 4 weken na de peildatum bij DUO zijn.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de aanvraag.

Peildatums

Voor de peildatum eerste schooldag geldt het aantal leerlingen dat op de eerste dag na de zomervakantie is ingeschreven.

 • Peildatum eerste schooldag: de aanvraag moet uiterlijk op 29 september 2019 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 november 2019: de aanvraag moet uiterlijk op 29 november 2019 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 februari 2020: de aanvraag moet uiterlijk op 1 maart 2020 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 mei 2020: de aanvraag moet uiterlijk op 29 mei 2020 zijn ontvangen.

Op tijd insturen

Een aanvraag die DUO te laat of vóór de betreffende peildatum ontvangt, wordt afgewezen.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.