Beloning aan leraren vso

Een school voor voortgezet speciaal onderwijs kan bijzondere bekostiging voor personeel aanvragen voor de beloning van leraren die les geven aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Voorwaarden

 • Er zijn minimaal 7 leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs op de school ingeschreven;
 • deze leerlingen waren op 1 oktober 2019 op de school ingeschreven en zijn uiterlijk op 1 december 2019 in BRON opgenomen. 
 • De aanvraag moest uiterlijk op 1 oktober 2020 door DUO zijn ontvangen.

Meer informatie leest u in artikel 37a Link opent externe pagina van de regeling 2020-2021.

Aanvragen

 1. a. Het formulier 'Bijzondere bekostiging personeel voor beloning aan leraren vso' op Mijn DUO is vooraf ingevuld en vermeldt het aantal leerlingen op 1 oktober 2019 met uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Dit aantal kan op het formulier niet worden gewijzigd.
    
  b. Bent u het niet eens met dit aantal en wilt u dit naar beneden bijstellen? Dien eerst uw aanvraag met de voorgedrukte gegevens in en neem daarna contact op met het Informatiecentrum onderwijs, het Ico.
  Het Ico informeert u hoe u het juiste aantal leerlingen moet doorgeven. Denk daarbij aan het referentienummer van uw aanvraag.

 2. Het formulier moest uiterlijk op 1 oktober 2020 door DUO zijn ontvangen.

 3. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Bijzondere bekostiging personeel voor beloning aan leraren vso'.
    

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Neem dan contact op met het Ico.

Op tijd insturen

Een aanvraag die DUO te laat ontvangt, wordt afgewezen.

Na uw aanvraag

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer als u gebruik maakt van het formulier op Mijn DUO. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk in december 2020.

Inloggen Mijn DUO
Regel een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooraf ingevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online. 
 
Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.
Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee