Naar Bekostiging en subsidies

Onderwijsachterstandenbeleid

Voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, is er het Nationaal Programma Onderwijs Link opent externe pagina (NPO).

Heeft u vragen? Bekijk eerst Veelgestelde vragen Link opent externe pagina over het NPO.

In het primair onderwijs wordt aanvullende bekostiging toegekend voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Dit onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is gewijzigd, waardoor (vanaf schooljaar 2019-2020) de berekening van deze aanvullende bekostiging is veranderd.

Achterstandsscore

In het nieuwe beleid bepaalt de onderwijsachterstandenindicator van het Centraal bureau voor statistiek (CBS) een achterstandsscore per basisschool. Het bedrag per eenheid achterstandsscore wordt jaarlijks bekendgemaakt.

Het bedrag voor schooljaar 2021-2022 is € 584,52 per eenheid achterstandsscore. Dit bedrag en het aantal op de teldatum 1 oktober ingeschreven leerlingen, zijn van invloed op de berekening van deze aanvullende bekostiging.

Op 10 juni 2021 zijn door het CBS de achterstandsscore scholen 2020 na eerste lichting bezwaren Link opent externe pagina gepubliceerd. 

Brochure Onderwijsachterstandenbeleid

Een aantal scholen krijgt jaarlijks extra middelen voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. De verdeling van die middelen is gebaseerd op de onderwijsachterstandenindicator van het CBS. OCW en het CBS hebben een brochure opgesteld. 

De brochure bevat informatie over de onderwijsachterstandenscore en geeft inzicht in de redenen waarom bedragen kunnen wisselen. Download op rijksoverheid.nl de brochure Fluctuaties achterstandsscores scholen po Link opent externe pagina

Overgangsregeling

Schoolbesturen krijgen de tijd om zich voor te bereiden op de verandering in deze aanvullende bekostiging. Daarom is een overgangsregeling met 3 overgangsjaren opgenomen. Teldatum 1 oktober 2018 is het startpunt van de overgangsregeling. Op deze teldatum werden de gewichtenleerlingen nog opgegeven door scholen. Op basis van deze teldatum wordt nu gekeken naar:

  • welk bedrag de school ontvangt volgens de oude regeling (op basis van de gewichtenregeling en de impulsregeling)
  • welk bedrag de school ontvangt volgens de nieuwe regeling

Lager bedrag

Als een school volgens de nieuwe regeling een lager bedrag ontvangt, dan wordt dit bedrag vermeerderd met een percentage van het verschil tussen beide bedragen.

In het 1e overgangsjaar 2019-2020 is het percentage 75%.
In het 2e overgangsjaar 2020-2021 is het percentage 50%.
In het 3e overgangsjaar 2021-2022 is het percentage 25%.

Schooljaar 2022-2023 is geen overgangsjaar meer en vanaf dan wordt het bedrag volledig gebaseerd op de nieuwe regeling.

Hoger bedrag

Als een school volgens de nieuwe regeling een hoger bedrag ontvangt, dan wordt het verschil met een percentage naar beneden bijgesteld. Dit percentage wordt per schooljaar vastgelegd. 

Personele bekostiging

In het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid vervalt het schoolgewicht. Daardoor vervalt het bedrag per schoolgewicht in de reguliere personele bekostiging en vervalt het bedrag per schoolgewicht van het personeels- en arbeidsmarktbudget. Deze middelen worden opgenomen in het onderwijsachterstandenbudget voor scholen en verdeeld op basis van de achterstandsscore.

Bijzondere bekostiging bij fusie

In het eerste jaar van een fusie beschikt DUO nog niet over een gepubliceerde achterstandsscore voor de overblijvende school. Hierdoor berekent DUO nog geen aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Na publicatie van de achterstandsscore door het CBS, berekent DUO deze bekostiging alsnog.

Nieuwe scholen

Bij aanvang van de bekostiging voor een nieuwe school beschikt DUO nog niet over een gepubliceerde achterstandsscore. Hierdoor berekent DUO nog geen aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Na publicatie van de achterstandsscore door het CBS, berekent DUO deze bekostiging alsnog.

Verplichte ouderverklaring is vervallen

Vanaf 1 augustus 2019 is het niet meer nodig om bij de inschrijving van leerlingen te kijken naar het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. De verplichte ouderverklaring en het bepalen van een ‘gewicht’ is hierbij vervallen.

Dit betekent dat u niet meer via het Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven een indicatie hoeft aan te vragen voor het gevolgde onderwijs van de ouders/verzorgers in het buitenland.

Regelgeving

Het bedrag per eenheid achterstandsscore wordt jaarlijks bekendgemaakt. Voor schooljaar 2020-2021 zie artikel 4 Link opent externe pagina van de Regeling bekostiging personeel PO 2020-2021. Voor schooljaar 2021-2022 zie artikel 4 Link opent externe pagina van de Regeling bekostiging personeel po 2021-2022. 

Meer informatie over de overgangsregeling, zie Besluit bekostiging WPO Link opent externe pagina .

Meer informatie over het ontvangen van een hoger bedrag en het verschil dat naar beneden wordt bijgesteld met een percentage, zie Regeling bekostiging personeel PO Link opent externe pagina

Meer informatie over bijzondere bekostiging bij fusie, zie Fusiecompensatie.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee