Reguliere bekostiging cluster 1 & 2

Materiële bekostiging

Deze bekostiging voor scholen en instellingen is bedoeld voor het voldoen van de materiële lasten. Dit noemen we ook wel materiële bekostiging of ‘mi-bekostiging.’

Telling 1 oktober

De personele bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school of instelling op 1 oktober van het voorgaande schooljaar heeft geregistreerd in BRON en op 1 december van datzelfde schooljaar definitief is vastgesteld.

Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in BRON zijn opgenomen ontvangt een school geen bekostiging. Meer informatie over uitwisselen met BRON bij Leerlingenadministratie.

Programma's van eisen

De materiële bekostiging voor de instellingen cluster 1 en 2 bestaat uit basisbekostiging en aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning.

  • De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling. Voor de basisbekostiging geldt dat er voor de so-leerlingen een onderscheid wordt gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
  • De aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning bestaat uit een vast bedrag per instelling.

Kijk voor de programma’s van eisen 2020 in de regeling en de bijlagen, Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2020, Staatscourant van 9 oktober 2019 nr. 54802.