Reguliere bekostiging speciale scholen voor basisonderwijs

Reguliere bekostiging bestaat uit diverse onderdelen, afhankelijk van de schoolsoort.

Prestatiebox

Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging, ook een bedrag bijzondere bekostiging via de zogenoemde prestatiebox. De bekostiging is bedoeld voor 4 actielijnen uit het Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs: 

  1. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
  2. een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
  3. professionele scholen
  4. doorgaande ontwikkellijnen

Bekijk het Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs en de Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020

Budget

De prestatiebox wordt in 1 bedrag per leerling verstrekt en is gelijk voor alle (speciale) scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Het bedrag staat in artikel 39 van hoofdstuk 6 van de regeling Personeel.