Reguliere bekostiging speciale scholen voor basisonderwijs

Reguliere bekostiging bestaat uit diverse onderdelen, afhankelijk van de schoolsoort.

Prestatiebox

Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging, ook een bedrag bijzondere bekostiging via de zogenoemde prestatiebox. De bekostiging is bedoeld voor 4 actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord: 

  1. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
  2. een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
  3. professionele scholen
  4. doorgaande ontwikkellijnen

Bekijk het Nationaal Onderwijsakkoord.

Budget

De prestatiebox wordt in 1 bedrag per leerling verstrekt en is gelijk voor alle (speciale) scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Het bedrag staat in artikel 39 van hoofdstuk 6 van de regeling Personeel.