Samenwerkingsverbanden

Kijkglazen

De Kijkglazen geven u informatie over de leerlingen van uw samenwerkingsverband. Er zijn verschillende Kijkglazen waarin verschillende gegevens teruggekoppeld worden.

Kijkglas 3 staat onder 'Overzicht financiële beschikkingen' op Instellingsinformatie. U vindt de andere Kijkglazen op Mijn DUO.

Gebruik Kijkglazen

  • Als u op zoek bent naar de registraties die de basis vormen voor de bekostiging vanuit DUO, is Kijkglas 1 het aangewezen middel. 
  • Als u de basis van de groeiberekening in Kijkglas 3 op individueel niveau wilt achterhalen, kunt u in het Kijkglas 2 van april de kolom instroom en uitstroom gebruiken.  
  • U bekijkt de inhoud het best door het Kijkglas te downloaden.

Soorten Kijkglazen

Verdere toelichting vindt u in de handleiding