Naar Leerlingenadministratie

Aantal leerlingen controleren

U wilt het aantal leerlingen in uw LAS vergelijken met het aantal leerlingen in BRON en op het GTB-overzicht. Dan weet u of alle in- en uitschrijvingen goed zijn binnengekomen en of u voor het juiste aantal leerlingen bekostiging krijgt. Dit kunt u controleren in Mijn BRON.

Dashboard Mijn BRON controleren

Een dag nadat u uw gegevens hebt uitgewisseld, staat het leerlingenaantal op het 'Dashboard' in Mijn BRON. U kunt dit aantal vergelijken met het aantal leerlingen in uw LAS.

Wat moet u doen?

  1. Log in op Mijn BRON.
  2. Vergelijk het aantal leerlingen bij ‘Algemeen’ met uw LAS.
  3. Is er een verschil? Los eerst eventuele openstaande signalen op.
  4. Blijft er ook daarna een verschil, vraag dan een registratieoverzicht op uit BRON.
  5. Controleer het GTB-overzicht.

Signalen oplossen

Is er een verschil tussen het aantal leerlingen in uw LAS en in BRON? Mogelijk hebt u een fout gemaakt in de uitwisseling met BRON. In de terugkoppeling die u van BRON ontvangt, ziet u dan een signaal met een code van 3 cijfers. Met behulp van deze code kunt u in de signaalcodezoeker opzoeken wat de betekenis van het signaal is en hoe u dit kunt oplossen.

Registratieoverzicht

Blijft er een verschil bestaan, vraag dan in uw LAS een registratieoverzicht op uit BRON. In de handleiding van uw softwareleverancier staat hoe u dat moet doen. Het registratieoverzicht is een overzicht van de leerlinggegevens in BRON. U kunt per peildatum de registratie van één, meerdere of alle leerlingen in BRON opvragen. Vergelijk dit overzicht met de gegevens in uw LAS om de verschillen te ontdekken. U kunt aangeven voor welke vestiging u een registratieoverzicht wilt, maar u kunt niet selecteren op aanleverpunt.

GTB-overzicht controleren

Op het GTB-overzicht in Mijn BRON ziet u het aantal leerlingen waarvoor u bekostiging krijgt. Om de actuele situatie te controleren, raadpleegt u het GTB-overzicht voor de eerstvolgende peildatum. Door op het pijltje voor de peildatum te klikken, worden de verschillende versies van het GTB-overzicht op deze peildatum zichtbaar. Gebruik altijd de recentste versie. Kies de datum ‘bijgewerkt tot’ om de details weer te geven. Controleer ook de leerlingen met (attentie)signalen.

Eigen opgave

Als u zelf het werkelijke aantal leerlingen opgeeft in Mijn BRON, krijgt u automatisch een e-mail als er een verschil ontstaat tussen BRON en het opgegeven aantal. Log in op Mijn BRON en ga via 'Algemeen' naar 'Eigen opgave'. Klik op 'meer details'. Hier registreert u het aantal leerlingen op uw school per peildatum. Dit doet u door op de knop te klikken voor de gewenste peildatum en daarna op het potloodje aan het einde van de regel. U ziet uw eigen opgave terug op het Dashboard in Mijn BRON.

Eigen opgave klopt niet

Uw eigen opgave zegt niets over het aantal leerlingen dat daadwerkelijk is opgenomen in BRON. DUO gebruikt deze gegevens alleen om u te ondersteunen bij het actueel houden van uw leerlingenadministratie. U moet uw eigen opgave zelf aanpassen als het aantal leerlingen op uw school wijzigt.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee