Samenwerkingsverband

Om ieder kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Alle reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 of 4 zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband voor het primair onderwijs.

Welk samenwerkingsverband betaalt?

Het samenwerkingsverband beslist of een leerling wordt toegelaten tot het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 of 4. Welk samenwerkingsverband de ondersteuningskosten betaalt, is afhankelijk van de situatie:

  • De ouders melden de leerling aan bij een reguliere basisschool. De school concludeert dat de leerling beter op zijn plaats is in het speciaal (basis)onderwijs en vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband dat de verklaring heeft afgegeven, betaalt de ondersteuningskosten.
  • De ouders melden hun kind direct aan bij het speciaal (basis)onderwijs, omdat al op jonge leeftijd duidelijk is dat dat de best passende onderwijsplek is. Het samenwerkingsverband dat actief is in het gebied waar de leerling woont, betaalt de ondersteuningskosten.
  • De leerling stroomt vanuit het speciaal onderwijs direct door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband dat actief is in het gebied waar de leerling woont, betaalt de ondersteuningskosten.
  • De leerling was al ingeschreven op het (voortgezet) speciaal onderwijs op 1 augustus 2014. Het samenwerkingsverband dat actief is in het gebied waar de leerling woont, betaalt de ondersteuningskosten.

Zorgplicht

De school moet zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. Deze zorgplicht geldt ook voor een leerling die zich bij de school aanmeldt, maar niet wordt toegelaten.

Op de hoogte gehouden worden?

Het onderwijs is constant in beweging. Wilt u niets missen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee