Naar Nieuwsoverzicht

Verruiming bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen

Door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn de voorwaarden voor het aanvragen van bijzondere en aanvullende bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen voor de peildatum 1 mei 2021 verruimd.

Scholen kunnen door deze verruiming extra ondersteuning bieden aan asielzoekers en overige vreemdelingen die door corona vertraging hebben opgelopen.

Wat wordt verruimd?

  • Basisscholen kunnen voor peildatum 1 mei 2021 bekostiging aanvragen voor zowel asielzoekers als overige vreemdelingen die maximaal 4 jaar in Nederland wonen. Dit is een langere periode dan de huidige 2 jaar en 3 maanden voor asielzoekers en 1 jaar en 3 maanden voor overige vreemdelingen. 
  • Ook zijn (tijdelijk) in de eerstejaarsbekostiging de bedragen per leerling gelijkgetrokken voor asielzoekers en overige vreemdelingen. Daarmee ontvangen basisscholen voor de eerste opvang van overige vreemdelingen hetzelfde bedrag als voor asielzoekers. 
  • Voor speciale scholen voor basisonderwijs geldt ook een verruiming naar maximaal 4 jaar. Het gaat om een tijdelijke verruiming die geldt voor peildatum 1 mei in schooljaar 2020-2021. De verwachting is dat deze verruiming ook zal gelden voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Bewijsstukken goed bewaren

Als u deze bijzondere bekostiging aanvraagt, moeten er bewijsstukken zijn dat de school voldoet aan de voorwaarden van deze bekostiging. Deze bewijsstukken moet u goed bewaren in de leerlingenadministratie. De datum van binnenkomst in Nederland is leidend voor deze bijzondere bekostiging. 

Aanvragen vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2021 kunt u deze bijzondere bekostiging aanvragen op onze website:

Uw aanvraag moet uiterlijk op 31 mei 2021 door DUO zijn ontvangen.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee