Naar Nieuwsoverzicht

Digitalisering van de in- en uitschrijvingen (update)

In het primair onderwijs krijgen alle scholen digitale berichten van in- en uitschrijvingen, in het voortgezet onderwijs wordt hier nog aan gewerkt.

Stand van zaken

De digitale in- en uitschrijvingen zijn er in het po al enige tijd. In het vo zal de laatste softwareleverancier waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 hiervoor klaar zijn. Dan krijgen alle po en vo-scholen een terugkoppeling in het leerlingenadministratiesysteem (LAS) met de in- en uitschrijfdatum en het BRIN-nummer van de andere school.

Voordelen

  • Voor de nieuwe school is het duidelijk dat de leerling is uitgeschreven.
  • De oude school ziet dat de leerling een vervolgschool heeft.
  • Het is makkelijker om dubbele inschrijvingen te herkennen en op te lossen.
  • Het voorkomt onnodig bellen tussen de verschillende scholen.

Papieren uitschrijfbewijs

Omdat we nog in een overgangsperiode zitten blijft de oude werkwijze er voorlopig ook nog. In de wet- en regelgeving is bepaald dat het papieren uitschrijfbewijs wordt afgeschaft per 1 juli 2021. Tot die datum geeft u bij een uitschrijving nog een bewijs van uitschrijving aan de ouders mee.