Nieuwe naam voor bericht ‘Andere inschrijving’

Het bericht ‘Andere inschrijving’ uit uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) heet voortaan ‘Kennisgeving in- en uitschrijvingen’.

Wanneer ontvangt u dit bericht?

Met dit bericht krijgt u een terugkoppeling van de inschrijfstatus van een leerling. Heeft de leerling ook een inschrijving op een andere school? Dan ziet u de in- en uitschrijfdatum van uw en de andere school. Ook wordt het BRIN-nummer van de andere school getoond.

Waarom is de naam aangepast?

De oude naam ‘Andere inschrijving’ was verwarrend, omdat terugkoppelingen over inschrijvingen op uw eigen school soms ook ‘Andere inschrijving’ heten. Bijvoorbeeld als een leerling van 4 jaar voor het eerst naar school gaat. Daarom is de naam aangepast in ‘Kennisgeving in- en uitschrijvingen’.

Uitschrijfbewijzen blijven nog

Geef voorlopig nog een uitschrijfbewijs mee aan de ouders, ook al krijgt u een digitaal in- en uitschrijfbewijs in uw LAS.