Naar Personeel

Ontheffing herbenoemingsverplichting aanvragen

Als bestuurder wilt u ontheffing aanvragen van de verplichting om met voorrang een vacature aan te bieden aan een eigen wachtgelder.

Definitie wachtgelder

Een wachtgelder is een ex-werknemer die direct voorafgaand aan het ontslag langer dan 1 jaar onafgebroken verbonden is geweest aan het bestuur.

Archiveren of opsturen

  1. Controleer of uw organisatie voldoet aan alle voorwaarden en ontslagredenen van de geldende regeling. 
  2. Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden, dan hoeft u geen aanvraag te doen. U moet wel het formulier invullen en bewaren.
    Is het antwoord op vraag 5 'Ja'? Dan archiveert u het getekende formulier. U stuurt het formulier niet naar DUO.
  3. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan vraagt u ontheffing aan met het formulier en stuurt u de gevraagde bewijsstukken mee.
    Is het antwoord op vraag 5 'Nee'? Dan stuurt u het formulier met de gevraagde bijlagen naar DUO.

Stuur het formulier met bijlagen alleen op als 'Nee' het antwoord is bij vraag 5.

Meer informatie vindt u in de Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs Link opent externe pagina

Hoe gaat het verder?

DUO beoordeelt uw aanvraag en beantwoordt deze met een brief. In die brief kennen we uw aanvraag toe, of wijzen we uw aanvraag af. Bij een afwijzing kunt u bezwaar aantekenen.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee