Compleet maken en indienen

U hebt tot en met 31 oktober om de verplichte toelichting en alle benodigde documenten toe te voegen aan uw initiatief en uw aanvraag in te dienen in Mijn DUO. Vanaf 1 november is dit niet meer mogelijk.

De documenten die nodig zijn

Welke documenten zijn er nodig om uw aanvraag compleet te maken?

  • Bewijzen van uitnodigingen voor een gesprek aan de gemeente waar u zich wilt vestigen, de andere schoolbesturen in het voedingsgebied van uw initiatief en het samenwerkingsverband waar u bij aan gaat sluiten.
  • De berekening van de belangstellingsmeting. Uw initiatief moet voldoen aan de stichtingsnorm.
  • Een beschrijving van hoe u wilt voldoen aan de 6 deugdelijkheidseisen waarop de Inspectie van het Onderwijs uw aanvraag beoordeelt.
  • Informatie over de overige elementen van kwaliteit waarover de Inspectie van het Onderwijs met u het gesprek kan voeren en die na de start van de school voor een deel deugdelijkheidseisen zijn waar u aan moet voldoen.
  • Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) van de bestuurders en de leden van het intern toezicht. U vraagt een VOG met onderwijsprofiel aan via screeningsautoriteit Justis Link opent externe pagina . Deze VOG mag op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Raadpleeg Voor u begint voor meer informatie rondom de VOG.
  • De statuten van uw nieuwe school.
  • Het (digitaal) gewaarmerkt uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel.

De Inspectie van het Onderwijs zal een gesprek met u voeren over de deugdelijkheidseisen en de overige elementen van kwaliteit. De inspectie neemt hiervoor tussen 1 november en 1 juni contact op met de opgegeven contactpersoon.

Een kopie van de VOG’s moet u uploaden in Mijn DUO. Nadat u de aanvraag hebt ingediend moet u de originele VOG’s naar DUO sturen:

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. MRvNS
Postbus 30205
2500 GE Den Haag
NEDERLAND

Verplichte toelichting van uw initiatief

U moet uw initiatief en het concept van de school kort beschrijven (maximaal 3.000 tekens). Deze presentatie komt niet op DUO.nl. Het is een toelichting aan DUO en de Inspectie van het Onderwijs over uw initiatief. De strekking mag niet afwijken van de eerdere tekst over uw school, die u hebt opgegeven bij het melden van uw initiatief. 

Voor splitsing en verzelfstandiging is deze toelichting niet nodig.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee