Canonieke gegevensmodellen

Het schakelpunt ontwikkelt en beheert canonieke (dat wil zeggen gemeenschappelijke) gegevensmodellen en/of hun onderlinge relaties.

Stelselcatalogus

De stelselcatalogus is de verzameling begrippen uit het Stelsel van Basisgegevens. De stelselcatalogus wordt beschikbaar gesteld door Logius en het beheer wordt decentraal uitgevoerd door de individuele basisregistraties. Vooralsnog is er geen overkoepelend conceptueel objectenmodel voor het gehele stelsel.