Generieke Digitale Infrastructuur

GDI-onderwijs

Rotondemodel

Het in de GDI uitgewerkte rotondemodel voorziet erin dat de overheidssectoren een eigen ‘laan’ inrichten voor de interne informatievoorzieningen. Verplicht gebruik van de GDI-overheid geldt daarom niet voor onderwijsinstellingen. De sector onderwijs ontwikkelt een eigen GDI bij voorkeur gebruik makend van landelijke voorzieningen. Sommige onderdelen worden ingebracht door Kennisnet/Surf (bijvoorbeeld authenticatiefederaties, certificeringsschema), sommige onderdelen door DUO (bijvoorbeeld: sectorregisters voor aanbod en deelnemers, PKI, Facet) en sommige dingen zijn de afgelopen in het kader van Edustandaard ontwikkeld (zoals Edukoppeling).

Uitwerking

Nadere uitwerking van een programma voor GDI onderwijs vindt plaats door betrokken organisaties en de directie Kennis. De verwachting is dat dat gevolgen heeft voor de inrichting van het Schakelpunt OCW. Zodra zich dit nader aftekent wordt daarover hier bericht gedaan.