Modellen per keten

Schakelpunt OCW brengt ketenprocesbeschrijvingen en service- en berichtspecificaties per koppelvlak bij elkaar. Dit is een zinnige en zuinige manier om een overzicht te creëren van het gebruik van standaarden en voorzieningen. Dit is van belang voor ketenpartners of hun softwareleveranciers die dit hebben geïmplementeerd of gaan implementeren.

Erkenning

DUO speelt een belangrijke rol bij het erkennen van bekostigd en aangewezen onderwijs. Andere partijen die daarbij een rol spelen zijn onder andere de NVAO, de inspectie en het beleidsdepartement. Uiteindelijk slaat dit neer in wettelijke registers van DUO (BRIN, CREBO, CROHO, BE, NBE). Deze in beginsel openbare gegevens worden behalve in DUO- en inspectieprocessen veelvuldig gebruikt in het onderwijsveld zelf en aangevuld met instellingsspecifieke zaken.