Standaarden

Pas toe of leg uit

Het Schakelpunt onderzoekt periodiek in hoeverre landelijke of onderwijsspecifieke standaarden relevant zijn voor DUO en al of niet worden toegepast.

Het forum standaardisatie beheert een lijst met pas-toe-of-leg-uit standaarden. Dit zijn standaarden die de interoperabiliteit bevorderen maar die wel een zetje kunnen gebruiken voordat ze overal worden gebruikt. Voor uitvoeringsorganisaties als DUO is dat geborgd in het inkoopbeleid. Of een standaard relevant is, hangt af van het werkingsgebied.