Aanvullende bekostiging aanvragen

Aanvullende bekostiging aanvragen voor nieuwkomers.

Eerste opvang nieuwkomers

U wilt aanvullende bekostiging voor de eerste opvang van nieuwkomers.

Meer weten?

Bekijk de wijzigingsregeling voor kalenderjaar 2018.

Hoe het werkt

Vo-scholen kunnen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers krijgen. U kunt per peildatum aanvragen: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2018. Ook kunt u de eenmalige opstartbekostiging aanvragen.

Wat moet u doen?

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Eerste opvang nieuwkomers vo'.
 2. U kunt per formulier 1 peildatum opgeven: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.
 3. DUO moet het formulier uiterlijk binnen twee weken na de peildatum hebben ontvangen:
  • peildatum 1 januari 2018: het formulier moet uiterlijk 15 januari 2018 zijn ontvangen,
  • peildatum 1 april 2018: het formulier moet uiterlijk 16 april 2018 zijn ontvangen,
  • peildatum 1 juli 2018: het formulier moet uiterlijk 16 juli 2018 zijn ontvangen,
  • peildatum 1 oktober: het formulier moet uiterlijk 15 oktober 2018 zijn ontvangen.

Het formulier op Mijn DUO is alvast gedeeltelijk vooringevuld. U krijgt direct per e-mail een ontvangstbevestiging en een referentienummer. Deze geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Op tijd insturen

Aanvragen die te laat bij DUO zijn, worden afgewezen. U kunt niet voor toekomstige peilmomenten aanvragen.

Voorwaarden

U vraagt aan voor 2 soorten nieuwkomers. Een nieuwkomer 1e categorie was op 1 oktober 2016 nog niet in Nederland. Een nieuwkomer 2e categorie al wel, maar op de peildatum nog niet langer dan 2 jaar. Verder voldoet de nieuwkomer aan de volgende 3 voorwaarden:

 • Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.
 • Hij is vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 (art. 1).
 • Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet of Europees secundair onderwijs.

Aanvraagperiode 1 oktober 2018

Voor de peildatum 1 oktober kunt u geen aanvullende bekostiging aanvragen voor nieuwkomers 2e categorie. Een nieuwkomer die op 1 oktober 2016 verblijf had in Nederland, verblijft hier nu langer dan 2 jaar en behoort niet meer tot deze categorie.

Opstartbekostiging

U kunt een eenmalige opstartbekostiging krijgen voor voorbereidend werk, als de eerste opvang op de peildatum geldt voor ten minste 10 nieuwkomers. U moet dan een verklaring van de gemeente hebben dat u hiervoor niet eerder aanvullende bekostiging heeft gehad.

Is dit uw vraag?

Papieren aanvraag

U kunt gebruikmaken van het pdf-formulier. Stuur het per post.

Met een digitaal formulier op Mijn DUO vraagt u aan in een persoonlijke en beveiligde omgeving. Het e-formulier is deels vooringevuld en u krijgt direct een ontvangstbevestiging.

Doorontwikkeling BRON

De bekostiging van nieuwkomers zal in de toekomst weer volledig zijn gebaseerd op uitsluitend gegevens uit BRON, waarmee de bekostiging ambtshalve kan worden vastgesteld. Daarvoor moeten BRON en het bekostigingssysteem binnen DUO worden aangepast. Zodra dat mogelijk is binnen de doorontwikkeling van BRON stelt DUO u hiervan op de hoogte.