Aanvullende bekostiging aanvragen

Eerste opvang nieuwkomers

U wilt aanvullende bekostiging voor de eerste opvang van nieuwkomers.

Hoe het werkt

Vo-scholen kunnen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers ontvangen. Het voornemen is om de aanvullende bekostiging automatisch te laten verlopen vanaf
1 april 2019. Hiervoor moeten scholen vanaf 1 januari 2019 controleren of de juiste gegevens per leerling in BRON staan en deze indien nodig wijzigen of aanvullen.

Om scholen de tijd te geven de juiste gegevens in BRON in te voeren, is de regeling voor 2019 nog met een kwartaal verlengd. U moet de aanvullende bekostiging voor de peildatum 1 januari 2019 dus nog zelf aanvragen.

De eenmalige opstartbekostiging zal niet automatisch verlopen en moet u zelf blijven aanvragen. Hiervoor komt op een later moment een nieuw formulier beschikbaar.

Wat moet u doen?

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Eerste opvang nieuwkomers vo'.
  2. U kunt het formulier voor de peildatum 1 januari 2019 invullen.
  3. DUO moet het formulier uiterlijk 15 januari 2019 hebben ontvangen.

Het formulier op Mijn DUO is alvast gedeeltelijk vooringevuld. U krijgt direct per e-mail een ontvangstbevestiging en een referentienummer. Deze geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Op tijd insturen

Een aanvraag die DUO na 15 januari 2019 ontvangt, wordt afgewezen.

Voorwaarden

Er zijn twee categorieën nieuwkomers. Een nieuwkomer eerste categorie was op
1 oktober 2017 nog niet in Nederland. Een nieuwkomer tweede categorie al wel, maar op de peildatum nog niet langer dan 2 jaar. Verder voldoet de nieuwkomer aan de volgende drie voorwaarden:

  • Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.
  • Hij is vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 (art. 1).
  • Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet of Europees secundair onderwijs.

Bekijk de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo en in de Staatscourant artikel V van de wijzigingsregeling.

Opstartbekostiging

U kunt een eenmalige opstartbekostiging krijgen voor voorbereidend werk, als de eerste opvang op de peildatum geldt voor ten minste 10 nieuwkomers. U moet dan een verklaring van de gemeente hebben dat u hiervoor niet eerder aanvullende bekostiging heeft gehad.

Is dit uw vraag?

Formulier opsturen

Heeft u nog geen Mijn DUO token en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het formulier en stuur het naar DUO.

Regel een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een ontvangstbevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.