Aanvullende bekostiging aanvragen

Aanvullende bekostiging aanvragen voor nieuwkomers.

Eerste opvang nieuwkomers

U wilt aanvullende bekostiging voor de eerste opvang van nieuwkomers.

Meer weten?

Bekijk de wijzigingsregeling voor kalenderjaar 2018.

Hoe het werkt

Vo-scholen kunnen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers krijgen. U kunt per peildatum aanvragen: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2018. Ook kunt u de eenmalige opstartbekostiging aanvragen.

Wat moet u doen?

 1. Log in op Entree en gebruik het formulier 'Eerste opvang nieuwkomers vo'.
 2. U kunt per formulier 1 peildatum opgeven: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

 3. DUO moet het formulier op de uiterste datum van een peildatum hebben ontvangen:
  • voor peildatum 1 januari 2018 is de uiterlijke ontvangstdatum 15 januari 2018,
  • voor peildatum 1 april 2018 is de uiterlijke ontvangstdatum 16 april 2018,
  • voor peildatum 1 juli 2018 is de uiterlijke ontvangstdatum 16 juli 2018 en
  • voor peildatum 1 oktober 2018 is de uiterlijke ontvangstdatum 15 oktober 2018.

Het formulier op Entree is alvast gedeeltelijk vooringevuld. U krijgt direct per e-mail een ontvangstbevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Op tijd insturen

Aanvragen die te laat bij DUO zijn, worden afgewezen. U kunt niet voor toekomstige peilmomenten aanvragen.

Voorwaarden

U vraagt aan voor 2 soorten nieuwkomers. Een nieuwkomer 1e categorie was op 1 oktober 2016 nog niet in Nederland. Een nieuwkomer 2e categorie al wel, maar op de peildatum nog niet langer dan 2 jaar. Verder voldoet de nieuwkomer aan de volgende 3 voorwaarden:

 • Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.
 • Hij is vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 (art. 1).
 • Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet of Europees secundair onderwijs.

Aanvraagperiode 1 oktober 2018

Voor de peildatum 1 oktober kunt u geen aanvullende bekostiging aanvragen voor nieuwkomers 2e categorie. Een nieuwkomer die op 1 oktober 2016 verblijf had in Nederland, verblijft hier nu langer dan 2 jaar en behoort niet meer tot deze categorie.

Opstartbekostiging

U kunt een eenmalige opstartbekostiging krijgen voor voorbereidend werk, als de eerste opvang op de peildatum geldt voor ten minste 10 nieuwkomers. U moet dan een verklaring van de gemeente hebben dat u hiervoor niet eerder aanvullende bekostiging heeft gehad.

Is dit uw vraag?

Papieren aanvraag

Het elektronisch formulier biedt voordelen. U kunt gebruikt maken van het formulier (113Kb, pdf). Stuur het per post.

Doorontwikkeling BRON

De bekostiging van nieuwkomers zal in de toekomst weer volledig zijn gebaseerd op uitsluitend gegevens uit BRON, waarmee de bekostiging ambtshalve kan worden vastgesteld. Daarvoor moeten BRON en het bekostigingssysteem binnen DUO worden aangepast. Zodra dat mogelijk is binnen de doorontwikkeling van BRON stelt DUO u hiervan op de hoogte.