In het kort

Vo-scholen kunnen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers ontvangen. De aanvullende bekostiging bestaat uit:

  • een bedrag per nieuwkomer (de nieuwkomersbekostiging)
  • de eenmalige voorbereidingkosten

U hoeft geen aanvraag te doen voor nieuwkomersbekostiging. DUO stelt het ambtshalve vast. De eenmalige voorbereidingskosten moet u wel zelf blijven aanvragen.

U kunt voor het kalenderjaar 2021 aanvullende bekostiging krijgen voor 2 categorieën nieuwkomers:

  • een nieuwkomer 1e categorie was op 1 oktober 2019 nog niet in Nederland.
  • een nieuwkomer 2e categorie was op 1 oktober 2019 al wel in Nederland, maar was op de peildatum korter dan 2 jaar in Nederland.
Wat is een nieuwkomer?

Onder nieuwkomer wordt verstaan een leerling die:

Is dit uw vraag?

Kijk voor antwoorden op enkele veel gestelde vragen bij Nieuwkomersbekostiging

Per 1 januari 2022 wijzigt de bekostiging van het voortgezet onderwijs. 
Lees meer op Rijksoverheid.nl over Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs Link opent externe pagina .

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee