Aanmelden voor BRON

Om bekostiging te krijgen, moet u leerlinggegevens leveren aan BRON. Daarvoor moet u zich eerst aanmelden bij DUO.

Deze pagina is in ontwikkeling. Hij wordt nog aangepast naar aanleiding van de invoering van het nieuwe BRON.

Wat moet u doen?

  1. Vul het formulier Opgave deelnamegegevens instelling Basisregister Onderwijs in. Met dit formulier kunt u ook de contactpersoon voor uw school wijzigen.
  2. Voeg een aanleverpunt toe waarvandaan u gegevens aan BRON wilt leveren. Gebruik voor elk extra aanleverpunt een nieuw formulier Opgave toevoegen aanleverpunt Basisregister Onderwijs.
  3. Meld u aan als beheerder voor Mijn DUO met het formulier Aanmelding Mijn DUO. Dan krijgt u een wachtwoord en een token. Met dit formulier kunt u ook extra beheerders voor Mijn DUO doorgeven.

Mutatiesoorten in BRON

U kunt via uw LAS 4 verschillende mutaties doen:

T (Toevoegen)
U geeft de inschrijving van een nieuwe leerling door. Voor een leerling die op uw school van opleiding verandert, gaat u naar ‘Aanpassen’.

A (Aanpassen)
U wilt een inschrijving aanpassen.

U (Uitschrijven)
Een van uw leerlingen verlaat de school.

V (Verwijderen)
U wilt een inschrijving verwijderen. Bijvoorbeeld als een ingeschreven leerling toch niet bij u op school is gegaan.