TBG definitieve bekostigingsgrondslagen vo kalenderjaar 2019 beschikbaar

Vanaf 25 oktober is het overzicht Terugmelding bekostigingsgrondslagen (TBG) 'definitieve bekostigingsgrondslagen kalenderjaar 2019’ beschikbaar op Instellingsinformatie.

Het overzicht TBG 'definitieve bekostigingsgrondslagen kalenderjaar 2019’ gaat om teldatum 1 oktober 2018. Het hierin genoemde aantal leerlingen wordt gebruikt bij de vaststelling van de bekostiging 2019.

Het overzicht TBG vervangt het Overzicht geregistreerde leerlingen (OGL) vo.

U raadpleegt het overzicht onder Bekostigingsinformatie op Instellingsinformatie