Adressen hoger onderwijs

Hieronder staan adressenbestanden van instellingen en besturen in het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten).

De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door besturen opgegeven. De kwaliteit en actualiteit van de adresgegevens is daarom afhankelijk van wat besturen opgeven. De adressenbestanden worden maandelijks ververst en gepubliceerd, en zijn als Excel- of CSV-bestand te downloaden.

01. Adressen hbo instellingen en universiteiten

De adresgegevens van hbo-instellingen en universiteiten in Nederland. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

02. Adressen pabo-instellingen

De adresgegevens van alle pabo-instellingen (pedagogische academie basisonderwijs) in Nederland. Een pabo is een hbo-opleidingsinstituut voor onderwijzend personeel in het basisonderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

03. Adressen bevoegde gezagen

De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het hoger onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.