Naar Home

API

DUO stelt op https://onderwijsdata.duo.nl een open API voor onderwijsdata beschikbaar. Met behulp van de datasets in de API kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld mashups maken met Google maps, Twitter, LinkedIn of Facebook. Zo kunnen ontwikkelaars aan de slag met onderwijsdata zonder dat zij deze handmatig van de website af hoeven te halen.

Ga naar de API

Voor meer informatie over het gebruik van de API en welke bestanden erin voorkomen, zie onderstaande toelichting.

Deze API vervangt de eerdere API die DUO beschikbaar stelde. DUO is en blijft bezig met de verdere inrichting van deze API om meer data te ontsluiten. Deze API is voorlopig gevuld met een belangrijk deel van de datasets uit de eerdere API, maar gedurende de komende periode ook met nieuwe datasets. De nieuwe API voldoet beter aan de (internationale) open standaarden voor open data zodat de data beter bruikbaar en vindbaar worden. Ook voor ontwikkelaars van apps of data scientists die rechtstreeks met hun tooling op het dataportaal willen aansluiten.

DUO heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om reeds openbare datasets onder handen te nemen en ze op kwaliteit, metadatering en privacy te controleren, zodat we zeker weten dat alleen data beschikbaar komt die van context is voorzien, consistent is over de sets heen, van goede kwaliteit is en waarbij de privacy van betrokkenen gewaarborgd is. Als gebruiker van de API betekent dit dat u verwijzingen zult moeten aanpassen naar de nieuwe datasets en dat in sommige gevallen de opbouw van bestanden veranderd is. U heeft wel veel meer zoekmogelijkheden en meer flexibiliteit in het formaat waarmee u de data kunt gebruiken.

De oude API is vanaf begin februari 2019 niet meer benaderbaar. Als u vragen hebt over de oude bestanden kunt u deze mailen naar informatieproducten@duo.nl.