Naar Home

API

DUO stelt een open API voor onderwijsdata beschikbaar. Met de software-interface API (Application Programming Interface) kunnen 2 applicaties met elkaar communiceren. Met behulp van de datasets in de API kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld mashups maken met Google maps, Twitter, LinkedIn of Facebook. Ontwikkelaars kunnen aan de slag met onderwijsdata zonder dat zij deze handmatig van de website af hoeven te halen.

Ga naar de API

Nieuwe API in 2019

In 2019 vernieuwde DUO de API. Deze versie voldoet meer aan de (internationale) open standaarden voor open data. De data zijn beter bruikbaar en vindbaar voor ontwikkelaars van apps of voor data scientists die rechtstreeks met hun tooling willen aansluiten op het dataportaal. Om meer data te ontsluiten blijft DUO de verdere inrichting van deze API ontwikkelen. 

Bij het in gebruik neem van de nieuwe API controleerde DUO de openbare datasets op kwaliteit, metadatering en op privacy. De beschikbare data zijn van context voorzien, consistent over de diverse sets en van goede kwaliteit. De privacy van betrokkenen is gewaarborgd. U heeft meer zoekmogelijkheden en meer flexibiliteit in het formaat waarmee u de data kunt gebruiken.

Heeft u vragen over oude bestanden van voor februari 2019? Mail deze vragen naar informatieproducten@duo.nl.