Open data van DUO

Open data

DUO verzamelt gegevens over het bekostigde onderwijs in Nederland en stelt daarvan een grote hoeveelheid online beschikbaar. Hiermee speelt DUO in op de toenemende vraag naar onderwijsgegevens vanuit gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus, dagbladen, softwareleveranciers en andere partijen die geïnteresseerd zijn in het onderwijsveld.

De gegevens gaan over leerlingen, diploma's, personeel, financiën, samenwerkingsverbanden of de locatie van scholen. DUO stelt de gegevens en worden beschikbaar gesteld, zodat anderen zelf informatieproducten kunnen ontwikkelen. Zo kunnen de gegevens gebruikt worden voor het uitvoeren van beleid, als vulling voor webapplicaties of als onderzoeksdata. 

Bent u op zoek naar gegevens die niet op de website staan? U kunt een informatieverzoek indienen via informatieproducten@duo.nl. Wanneer vanuit meerdere hoeken dezelfde informatiebehoefte bestaat, overweegt DUO de gegevens samen te stellen.

Afgelopen tijd zijn er een aantal databestanden (met name de stroombestanden) van de website verwijderd. Reden daarvoor is een herbeoordeling in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De AVG is (als opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wbp) formeel van kracht sinds 25 mei 2018 en verplicht bij bewerkingen en verwerking van persoonsgegevens een zorgvuldige aanpak. 

Door de inwerkingtreding van de AVG heeft DUO de afgelopen tijd kritisch naar de openbaar beschikbaar gestelde bestanden gekeken. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat sommige informatiebestanden mogelijk tot op de persoon herleidbare informatie bevatten. Die bestanden zijn daarom uit de (openbaar) beschikbare databestanden van DUO verwijderd. Waar mogelijk zullen we deze informatie in afgeslankte vorm beschikbaar stellen via deze site.

Nieuws