Open data van DUO

DUO verzamelt gegevens over het bekostigde onderwijs in Nederland en stelt daarvan een grote hoeveelheid online beschikbaar. Hiermee speelt DUO in op de toenemende vraag naar onderwijsgegevens vanuit gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus, dagbladen, softwareleveranciers en andere partijen geïnteresseerd in het onderwijsveld.

De gegevens gaan over leerlingen, diploma's, personeel, financiën, samenwerkingsverbanden of de locatie van scholen en worden beschikbaar gesteld, zodat anderen zelf informatieproducten kunnen ontwikkelen. Zo kunnen de gegevens gebruikt worden voor het uitvoeren van beleid, als vulling voor webapplicaties of als onderzoeksdata.

Bent u op zoek naar gegevens die niet op de website staan? U kunt een informatieverzoek indienen via informatieproducten@duo.nl. Wanneer vanuit meerdere hoeken dezelfde informatiebehoefte bestaat, overweegt DUO de gegevens samen te stellen.

Nieuws