• Primair onderwijs

  Scholen, adressen, leerlingen, prognoses, personeel, bekostiging.

 • Voortgezet onderwijs

  Adressen, leerlingen, prognoses, personeel, bekostiging, aanbod brugklassen

 • Middelbaar beroepsonderwijs

  Adressen, studenten, prognoses, personeel, indicatoren jaardocument, kwaliteitsafspraken, erkende opleidingen

 • Hoger onderwijs

  Adressen, aantallen studenten en afgestudeerden, prognoses

 • Caribisch Nederland

  Adressen, financiële overzichten, betalingen, financiële beslissingen

 • Onderwijs algemeen

  Basisgegevens opleidingen en instellingen, leerlingen- en studentenstromen, verzuim, synthetische data, financiële overzichten, betalingen, financiële beslissingen