Naar Home

Nu ook onderwijslocaties in prognoses mbo

De update van de mbo prognoses is beschikbaar. 

Onderwijslocaties

In de prognoses staan het verwachte aantal studenten per onderwijsinstelling en vanaf deze publicatie ook per onderwijslocatie. Deze ziet u in het open data bestand en in het dashboard.

Extra uitsplitsing

Ook is er nu een uitsplitsing van leerweg, niveau en instelling. Deze staat in het open data bestand.

Referentieraming

De referentieraming 2023 Link opent externe pagina is de basis voor de prognoses. Deze raming kijkt naar ontwikkelingen van alle onderwijssectoren van 2023 t/m 2037.

Bekijk de prognoses als bestand of in het dashboard