Naar Home

Extra informatie beschikbaar in dashboard mbo Jongeren in een kwetsbare positie

Het aangepaste dashboard is beschikbaar. Hierin zijn nu ook diploma-gegevens te bekijken.

Het gaat om:

  • het aantal leerlingen dat een startkwalificatie heeft behaald
  • het hoogst behaalde diploma van een leerling in een bepaald peiljaar

Kijk hiervoor in het dashboard Link opent externe pagina  op het tabblad ‘Algemeen’, ‘Onderwijs’ en ‘Arbeidsmarkt en Dagbesteding’.