Naar Voorgezet onderwijs

Examenmonitor vo

Download monitor

Examenmonitor vo

Inhoud monitor

De Examenmonitor vo 2020-2021 brengt op landelijk niveau de examenresultaten in kaart van het regulier voortgezet onderwijs (niet van VAVO en staatsexamens vo). Omdat dit ieder schooljaar gebeurt, ontstaat er een historisch beeld en kunnen opvallende zaken t.o.v. vorige jaren worden gesignaleerd. In de Examenmonitor vo staan gegevens over:

 • de deelname aan de vo-examens.
 • de gemiddelde cijfers van schoolexamens en het centraal schriftelijk.
 • het gebruik van de herkansingsmogelijkheden.
 • het slagingspercentage mét en zónder toepassing van de coronamaatregelen.
 • het aantal examenkandidaten dat examens heeft gedaan op een hoger niveau of cum laude zijn geslaagd. 
 • Publicatiedatum

  28 oktober 2021

 • Update

  Elk jaar

 • Opdrachtgever

  Ministerie van OCW

Lees ook het nieuwsbericht van 28 oktober 2021.