Naar Voorgezet onderwijs

Examenmonitor

Inhoud onderzoek

In de Examenmonitor staan de resultaten van de examens in het voortgezet onderwijs (vo) per schooljaar. U vindt hier informatie over:

 • aantal examenkandidaten
 • percentage geslaagde eindexamenkandidaten
 • aantal herkansingen
 • gemiddelde examencijfers
 • cijfers kernvakken
 • maatwerkdiploma’s

Download onderzoek

 • Publicatiedatum

  12 september 2023

 • Opdrachtgever

  Ministerie van OCW

Kijk ook bij Examens mbo, havo en vo.