Naar Home

Voortgezet onderwijs

 • Adressen

  Adressen van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden

 • Leerlingen

  Aantallen per vestiging, per bestuur, zittenblijvers, examenkandidaten en geslaagden, prognoses, groei en krimp, toegestaan onderwijs

 • Personeel

  In personen, in fte, lesuren vo, leerling-leraar ratio's

 • Bekostiging

  Restbedrag per vestiging samenwerkingsverband vo

 • Aanbod brugklassen

  Per vestiging, ontwikkeling aanbod