Naar Onderwijs algemeen

Schoolloopbanen Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Download onderzoek

Inhoud onderzoek

Dit rapport geeft een overzicht van de trends in leerlingen- en studentenstromen, van het primair onderwijs (po) tot en met het hoger onderwijs (ho).

Het gaat in op veranderingen van de in-, door- en uitstroom tijdens de coronapandemie en de looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 

De registerdata van DUO is de basis van het onderzoek.

  • Publicatiedatum

    13 juni 2023

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW