Naar Voorgezet onderwijs

Staatsexamenmonitor

Inhoud onderzoek

In de staatsexamenmonitor staan de resultaten van de staatsexamens. U vindt hier informatie over: 

 • aantal diploma's en deelcertificaat kandidaten
 • percentage geslaagde kandidaten
 • aantal herkansingen
 • gemiddelde examencijfers
 • cijfers kernvakken

Download onderzoek

 • Publicatiedatum

  19 januari 2024

 • Opdrachtgever

  Ministerie van OCW

Kijk ook bij Examens mbo, havo en vo.