Ingeschrevenen hoger onderwijs

Het aantal ingeschrevenen (studenten), inschrijvingen of gediplomeerden in het hoger onderwijs. U kunt in het navigatiemenu hbo of wo kiezen.

Het overzicht met het aantal eerstejaars bevat de inschrijvingen van studenten die actief zijn op 1 oktober van het betreffende studiejaar. DUO kijkt in dit overzicht naar de hoofdinschrijvingen binnen het gehele hoger onderwijs. Dit betekent dat een student die aan meerdere opleidingen staat ingeschreven, maar 1 keer wordt meegeteld. Je kunt de inschrijvingscijfers ook bekijken op het niveau van het type hoger onderwijs (hbo bachelor, hbo master, wo bachelor, wo master enzovoort). Een student die bijvoorbeeld naast een bachelor aan de universiteit ook een hbo-opleiding volgt, telt dan wel 2 keer mee. Door deze verschillende manieren van kijken, kunnen cijfers onderling verschillen. Zo kijken de VH en VSNU op een andere manier dan DUO. Zij zijn vooral gericht op hun eigen type (hbo dan wel wo), waar DUO juist naar het geheel kijkt. Meer informatie over de inschrijvingscijfers op het niveau van het type hoger onderwijs is te vinden onder 'type inschrijving' op de websites van de VH en VSNU.